Meer informatie

Patiëntveiligheid

Hoe veilig is MijnASz?

Omdat er privacygevoelige informatie in uw patiëntendossier staat, gaat het ASz zeer zorgvuldig om met uw gegevens. MijnASz voldoet aan de hoogste veiligheidseisen die de Nederlandse overheid stelt aan ziekenhuizen. Zo moet u inloggen met uw DigiD, de standaard die de overheid gebruikt voor het beveiligen van uw gegevens.

Wat kan ik zelf doen aan de veiligheid van mijn gegevens?

  • Log uit op het moment dat u MijnASz niet meer actief gebruikt en sluit uw browser.
  • Bewaar uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord op een veilige plek.
  • Sla uw DigiD wachtwoord en gebruikersnaam niet op in uw computer, ook al vraagt uw browser hierom. Dit betekent namelijk dat iedereen die toegang heeft tot uw computer ook onder uw naam kan inloggen.
  • Gebruikt u een draadloze verbinding met uw internetmodem of router, zorg dan voor beveiliging met een wachtwoord.

U bent nu hier

MijnASzPatiëntveiligheid
Naar boven