Meer informatie

Medische gegevens delen

Om u goede zorg te kunnen bieden, werken wij nauw samen met uw huisarts. Het is belangrijk dat de huisarts ziet welke (medische) gegevens wij over u hebben. Denk bijvoorbeeld aan de uitslag van een onderzoek. Dit geldt ook voor specialisten ouderengeneeskunde (voorheen de ‘verpleeghuisarts’) als u in een verpleeghuis verblijft.

Meekijken

Vanaf 1 januari 2020 mag uw huisarts alleen nog meekijken in uw ziekenhuisdossier als u dat goed vindt. We hebben daarvoor uw toestemming nodig en leggen dit vast in uw dossier. U mag er natuurlijk ook voor kiezen geen toestemming te verlenen. Ook deze keuze leggen wij vast in uw dossier.

Toestemming geven

Wilt u dat uw huisarts of specialist ouderengeneeskunde gegevens over u kan blijven inzien? Kom dan langs bij de afdeling Patiëntenregistratie in het ziekenhuis. Toestemming geven is zo geregeld. U vindt deze afdeling op de locaties Dordwijk en Zwijndrecht in de centrale hal en in Sliedrecht bij de Receptiebalie.

Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. 

Zelf regelen

Regelt u het liever thuis online? Log dan op deze pagina in met uw DigiD bij "Mijn dossier". Onder het kopje ‘gegevens’ kunt u uw toestemming eenvoudig registreren.

U bent nu hier

MijnASzMedische gegevens delen
Naar boven