Meer informatie

Privacy

Om u goede zorg te kunnen bieden, werken wij nauw samen met uw huisarts. Het is belangrijk dat de huisarts ziet welke (medische) gegevens wij over u hebben. Denk bijvoorbeeld aan de uitslag van een onderzoek. Dit geldt ook voor specialisten ouderengeneeskunde (voorheen de ‘verpleeghuisarts’) als u in een verpleeghuis verblijft.

Meekijken

Vanaf 1 januari 2020 mag uw huisarts alleen nog meekijken in uw ziekenhuisdossier als u dat goed vindt. We hebben daarvoor uw toestemming nodig en leggen dit vast in uw dossier. U mag er natuurlijk ook voor kiezen geen toestemming te verlenen. Ook deze keuze leggen wij vast in uw dossier.

Toestemming geven

Wilt u dat uw huisarts of specialist ouderengeneeskunde gegevens over u kan blijven inzien? Kom dan langs bij de afdeling Patiëntenregistratie in het ziekenhuis. Toestemming geven is zo geregeld. U vindt deze afdeling op de locaties Dordwijk en Zwijndrecht in de centrale hal en in Sliedrecht bij de Receptiebalie.

Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. 

Zelf regelen

Regelt u het liever thuis online? Log dan op deze pagina in met uw DigiD bij "Mijn dossier". Onder het kopje ‘gegevens’ kunt u uw toestemming eenvoudig registreren.

Hoe veilig is MijnASz?

Omdat er privacygevoelige informatie in uw patiëntendossier staat, gaat het ASz zeer zorgvuldig om met uw gegevens. MijnASz voldoet aan de hoogste veiligheidseisen die de Nederlandse overheid stelt aan ziekenhuizen. Zo moet u inloggen met uw DigiD, de standaard die de overheid gebruikt voor het beveiligen van uw gegevens.

Wat kan ik zelf doen aan de veiligheid van mijn gegevens?

  • Log uit op het moment dat u MijnASz niet meer actief gebruikt en sluit uw browser.
  • Bewaar uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord op een veilige plek.
  • Sla uw DigiD wachtwoord en gebruikersnaam niet op in uw computer, ook al vraagt uw browser hierom. Dit betekent namelijk dat iedereen die toegang heeft tot uw computer ook onder uw naam kan inloggen.
  • Gebruikt u een draadloze verbinding met uw internetmodem of router, zorg dan voor beveiliging met een wachtwoord.

U bent nu hier

MijnASzPrivacy
Naar boven