Veelgestelde vragen

Wat is het Zorgverlenersportaal?

Het Zorgverlenersportaal is een beveiligde website waar eerstelijns zorgverleners (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten) op kunnen inloggen om medische gegevens van hun patiënten te raadplegen.

Wat is er op te zien?

Het portaal heeft de volgende functies:

  • Overzicht van opgenomen patiënten, uit de eigen praktijk en uit de waarneempraktijk
  • Overzicht van patiënten die onlangs zijn ontslagen
  • Patiëntinformatie: NAW-gegevens en behandelbeperking
  • Zorgmomenten: afspraken, operaties, opnames en verwijzingen van huisarts
  • Informatie uit het dossier: allergieën, conclusie en beleid, correspondentie, diagnoses en medicatie
  • Uitslagen: klinische chemie, microbiologie, nucleair lab, pathologie en radiologie.

De informatie wordt ‘realtime’ vanuit het EPD in het Zorgverlenersportaal getoond.

Wie krijgen toegang tot het portaal?

Artsen met een langdurige behandelrelatie in de eerste lijn kunnen een account aanvragen voor het Zorgverlenersportaal. Concreet zijn dat huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde of artsen verstandelijk gehandicapten. Huisartsen in opleiding komen niet in aanmerking voor een account. 

Van wie kan ik de gegevens inzien?

In het Zorgverlenersportaal kunnen uitsluitend de gegevens van ‘eigen’ patiënten ingezien worden (op grond van AGB-code). Eigen patiënten zijn patiënten waarvan jij als huisarts staat geregistreerd in het EPD. Alleen via een noodprocedure kunnen eerstelijns zorgverleners – na opgave van reden – ook gegevens van niet-eigen patiënten inzien. Op aanvraag is het mogelijk om collega’s binnen een waarneempraktijk te machtigen zodat zij automatisch, zonder gebruik van de noodprocedure, de gegevens van niet-eigen patiënten in kunnen zien.

Hoe veilig is het portaal?

Omdat er privacygevoelige informatie in het patiëntendossier staat, gaat het ASz zeer zorgvuldig om met de gegevens. Het Zorgverlenersportaal voldoet aan de hoogste veiligheidseisen die de Nederlandse overheid stelt aan ziekenhuizen. Zo moet je inloggen met je uzi-pas in combinatie met Zorg-ID-software. De uzi-pas is een elektronisch paspoort voor zorgverleners. Het gebruik van het Zorgverlenersportaal wordt gelogd en periodiek ge-audit op rechtmatig gebruik.

Wat kan ik zelf doen aan de veiligheid van de gegevens?

Bij (een vermoeden van) misbruik, bijvoorbeeld door diefstal, dient de eerstelijns zorgverlener de uzi-pas direct te blokkeren en contact op te nemen met Bureau Huisartsencontacten van Het Albert Schweitzer ziekenhuis (huisartsen@asz.nlof 078 -6542004).

Hoe log ik in?

Je vraagt eerst een account aan via dit formulier. Nadat je de bevestiging hebt ontvangen dat je account is aangemaakt, kan je de ZORG-ID-software downloaden. Zie deze handleiding voor meer informatie.

Je kunt vervolgens inloggen met behulp van jouw UZI-pas en pincode. 

Ook patiënten kunnen in MijnASz hun gegevens inzien, krijg ik daar veel vragen over?

De uitslagen van bijvoorbeeld het laboratorium worden zonder toelichting getoond. Dit betekent dat de uitslag van een onderzoek niet altijd makkelijk te interpreteren is voor patiënten. We willen voorkomen dat patiënten door een slechte uitslag of door een verkeerde interpretatie ongerust worden. Daarom is een vertraging ingebouwd van één week zodat de patiënt de uitslag in principe met zijn of haar medisch specialist heeft besproken voordat het in het portaal wordt getoond. In het patiëntenportaal is geadviseerd om bij vragen contact op te nemen met de medisch specialist.

Kan ik ook foto’s inzien van bijvoorbeeld röntgenonderzoek of MRI?

Via het portaal kun je alleen verslagen inzien en geen foto’s.

Waarom kan ik geen oude brieven zien?

Vanaf 23 september 2017 worden alle brieven in het portaal getoond. Oude correspondentie is wel overgezet naar het nieuwe EPD, maar kan niet in het portaal worden getoond. In geval van nood kun je oude brieven opvragen bij het secretariaat van de betreffende vakgroep.

Kan ik als zorgverlener vanuit het portaal direct mailen met de specialist?

Het is niet mogelijk om te mailen met de medisch specialist via het portaal. Wel gebruiken steeds meer medisch specialisten van het ASz de beveiligde ‘what’s app-tool’ Siilo om met externe zorgverleners veilig informatie uit te wisselen.

Ik kan niet inloggen

Doorloop de stappen in de handleiding. Lukt het inloggen ondanks deze instructie niet: stuur dan een mail met een zo volledig mogelijke omschrijving van het probleem en een printscreen van de storingsmelding naar Bureau Huisartsencontacten (huisartsen@asz.nl). Zorg dat de datum en tijd rechtsonder in je scherm op de printscreen staan. Vermeld in de mail het nummer waarop we je kunnen bereiken. Je wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

Ik krijg na het invoeren van mijn UZI-pincode een foutmelding

Mogelijk is de accountaanvraag niet of niet goed ingevoerd.

  1. Check of je de juiste gegevens hebt aangeleverd. Het gaat hier om jouw UZI-nummer (niet het pasnummer). Het UZI-nummer vind je in het tweede veld als je jouw gegevens hebt ingevoerd in de UZI-Zorg Certificate Service Provider (https://www.zorgcsp.nl/zoeken/UitgegevenUziPassen). Ook is de persoonlijke AGB-code belangrijk (niet de praktijk AGB-code). Artsen kunnen online een persoonlijke AGB-code aanvragen.
  2. Geef eventuele correcties per e-mail door aan bureau Huisartsencontacten.

Kloppen de aangeleverde gegevens wel? Neem dan ook contact op met bureau Huisartsencontracten via huisartsen@asz.nl of via (078) 654 20 04.

U bent nu hier

MijnASzIk ben zorgverlenerMedische gegevensuitwisselingVeelgestelde vragen over het Zorgverlenersportaal
Naar boven