Digitaal meekijkconsult

Met een digitaal meekijkconsult (of meedenkconsult) kan de huisarts eenvoudig en laagdrempelig advies vragen aan een medisch specialist. Dit advies kan de huisarts (als hoofdbehandelaar) in overleg met de patiënt gebruiken voor het behandelplan. Het meekijkconsult voorkomt hiermee onnodige verwijzingen naar het ziekenhuis en vergroot de onderlinge samenwerking en de medische kennis van de huisarts. Wanneer er na het digitaal meekijkconsult toch wordt verwezen naar het ziekenhuis, dan kan dat met een gerichtere vraag.  Hierdoor verbeteren huisartsen en ziekenhuis de toegankelijkheid en doelmatigheid van de zorg in de regio.

Waarvoor kan ik een meekijkconsult gebruiken?

In een meekijkconsult kun je een concrete vraag stellen aan de medisch specialist. Met het advies kun je de patiënt zelf behandelen. Daarmee voorkom je een verwijzing.

Wat is het verschil tussen een digitaal meedenkconsult en teleconsultatie?

Er is geen verschil. Digitaal meedenkconsult dekt het beste de lading (de medisch specialist denkt mee en adviseert) en wordt gebruikt door zorgverzekeraar CZ en de daarbij aangesloten zorggroepen. In ZorgDomein worden de termen meekijkconsult en teleconsultatie gebruikt. In het aanvraagproces kom je de term meekijkconsult het meest tegen. Daarom hanteert het Albert Schweitzer ziekenhuis deze term

Wanneer kun je gebruikmaken van het meekijkconsult?

Het Albert Schweitzer ziekenhuis stel het meekijkconsult beschikbaar voor huisartsen die zijn aangesloten bij DrechtDokters, zorggroep Ridderkerk of Zorggroep Hoeksewaard (ZGHW). Als huisarts sluit je een overeenkomst met je regionale huisartsenorganisatie of zorggroep. Hierna kan de huisarts gebruik maken van een digitaal meekijkconsult.

Wat is het voordeel voor mijn patiënt?

Een meekijkconsult belast het eigen risico niet. Bovendien bespaar je de patiënt een bezoek aan het ziekenhuis.

Waarom moet de patiënt toestemming geven?

De medisch specialist geeft een advies, maar de huisarts blijft hoofdbehandelaar. Omdat er geen behandelrelatie tussen medisch specialist en patiënt ontstaat, maar de aanvraag en het advies wel worden opgenomen in het ziekenhuissysteem, is het nodig dat de patiënt toestemming geeft voor opname van de patiëntgegevens uit het meekijkconsult in het EPD van het ziekenhuis. De huisarts registreert deze toestemming met behulp van een vinkje in het aanvraagformulier in ZorgDomein.

Kan ik een meekijkconsult gebruiken voor overleg over een patiënt die in het ziekenhuis onder behandeling is?

Een meekijkconsult kan niet worden aangevraagd als een patiënt al in behandeling is bij het betreffende specialisme. Het meekijkconsult is bedoeld om verwijzing te voorkomen en de patiënt in de eerste lijn te houden. Daar staat een vergoeding tegenover voor zowel de huisarts als het ziekenhuis. Op het moment dat de patiënt al is verwezen, worden dubbele kosten worden gemaakt.

Bij patiënten die al in behandeling zijn in het Albert Schweitzer ziekenhuis is telefonisch overleg met de medisch specialist de beste route.

Hoe wordt een meekijkconsult vergoed?

De huisarts kan sinds 1 januari 2024 het meekijkconsult zelf declareren. De zorggroep draagt zorg voor uitbetaling aan het ziekenhuis. De vergoeding voor de inzet van de medisch specialist wordt gedeclareerd door de zorggroep binnen de S3-gelden.

Hoe vraag je een meekijkconsult aan?

  • Ga naar ZorgDomein. Je vindt de meekijkconsulten tussen de relevante verwijsopties op de locaties Zwijndrecht en Dordwijk én onder de knop ‘teleconsultatie’.
  • Lees de inclusiecriteria en eventuele aanwijzingen en vul het aanvraagformulier in.
  • Vraag de patiënt toestemming om de gegevens in het ziekenhuissysteem op te nemen
  • Voeg indien relevant bijlagen bij
  • In het patiëntselectiescherm plan je het meekijkconsult direct in de agenda van de medisch specialist via de paarse knop. Vergeet het vinkje ‘Boek direct de bovenstaande afspraakmogelijkheid bij deze verwijzing’ niet
  • Is de eerste afspraakmogelijkheid over meer dan drie dagen laat het vinkje ‘Boek direct de bovenstaande afspraakmogelijkheid bij deze verwijzing’ dan open. Het meekijkconsult wordt dan handmatig ingepland.

Hoe wordt het meekijkconsult beantwoord?

De medisch specialist beantwoordt de consultvraag op de ingeplande dag (binnen drie werkdagen) in een medische brief via Edifact. De huisarts is de aangewezen behandelaar om het advies van de medisch specialist te bespreken met de patiënt.

Voor welke specialismen en zorgvragen kan ik een meekijkconsult aanvragen?

Welke informatie moet ik meesturen in een meekijkconsult?

Enkel meekijkconsulten die zijn voorzien van een duidelijke vraagstelling kunnen worden beantwoord door de medisch specialist. De medisch specialist ziet de patiënt niet en is geheel afhankelijk van de door de huisarts aangeleverde vraagstelling, medische voorgeschiedenis, actueel medicatieoverzicht en relevante achtergrondinformatie. Check altijd in het ZorgDomein verwijsprotocol welke specifieke informatie wordt gevraagd en stuur, indien relevant, uitslagen van onderzoek of foto’s mee.

De medisch specialist adviseert om de patiënt toch te verwijzen, hoe verwijs ik dan de patiënt naar het ziekenhuis?

 

Als je het advies overneemt dan stuur je een nieuwe verwijsbrief. Je kunt inhoudelijk verwijzen naar de aanvraag meekijkconsult. Als de medisch specialist -op basis van de aanvraag meekijkconsult- de patiënt direct laat insturen dan is een extra verwijsbrief niet nodig.

Waar kan ik terecht met vragen?

Heb je vragen of klachten over het aanvraagproces? Neem dan contact op met Sandra Schoenmakers via s.schoenmakers@asz.nl.

Heb je vragen over vergoedingen en declaraties? Neem dan contact op met de zorggroep waar je als huisartsenpraktijk bij bent aangesloten: DrechtDokters, zorggroep Ridderkerk of zorggroep Hoeksewaard (ZGHW).

Medisch-inhoudelijke vragen naar aanleiding van het antwoord op het meekijkconsult kun je stellen via telefonisch overleg met het betreffende specialisme.

U bent nu hier

MijnASzIk ben zorgverlenerDigitaal meekijkconsult
Naar boven