Personeel met milde klachten mag ongetest doorwerken met mondneusmasker

14 oktober 2022

Nu het coronavirus zich steeds meer gedraagt als één van de seizoensvirussen, werken wij als Albert Schweitzer ziekenhuis toe naar een uniform test- en ziekmeldbeleid voor medewerkers, bij alle luchtweginfecties – of het nu corona, influenza, of iets anders is. We willen verspreiding van alle virussen en bacteriën tegengaan.

Een nieuwe maatregel in dit kader is dat medewerkers in alle functies en afdelingen vanaf 10 oktober mogen doorwerken met milde klachten van de luchtwegen (neusverkoudheid, loopneus, niezen en/of licht hoesten). Zij hoeven zich niet te laten PCR-testen op corona, doen geen coronazelftest, maar moeten tot de klachten voorbij zijn continu een chirurgisch mondneusmasker (type IIR) dragen en afgezonderd pauzeren.

Hiermee kunnen zowel patiënten en medewerkers beter worden beschermd én kan het verzuim op verantwoorde wijze worden teruggedrongen. Dit nieuwe beleid past binnen bestaande regelgeving en is in goed overleg tot stand gekomen met het Medisch Specialisten Bestuur, de Ondernemingsraad en het Verpleegkundig Stafbestuur. 

Bij dit alles blijven we een anderhalvemeterziekenhuis. Alle medewerkers houden zo goed mogelijk deze afstand van patiënten en collega's, ook tijdens pauzes. Zodra een zorgverlener noodgedwongen dichter dan anderhalve meter bij een patiënt moet komen om zorg te kunnen geven, wordt altijd een chirurgisch mondneusmasker (type IIR) gedragen.

Als een medewerker met milde klachten niet wil doorwerken met mondneusmasker, is een PCR-test het enige alternatief. Is de uitslag corona-negatief, dan moet bij doorwerken met klachten nog steeds een mondneusmasker worden gedragen tot de klachten voorbij zijn of tot de tiende dag na het ontstaan.

Bij niet-milde klachten en/of koorts, moet in alle gevallen een PCR-test plaatsvinden. Bij een positieve uitslag blijft de medewerker minstens vijf dagen weg en daarna moet bij restklachten na het hervatten van het werk een mondneusmasker worden gedragen tot de klachten voorbij zijn of tot de tiende dag na het ontstaan. 

Vijf veelgestelde vragen over de nieuwe maatregel

De besmettingscijfers in de samenleving lopen weer op, waarom versoepelt het Albert Schweitzer ziekenhuis dan het beleid door toe te staan om met milde klachten door te werken met mondneusmasker?

Het is in feite geen versoepeling. Zoals het de afgelopen tijd ging, was er juist sprake van onnodig risico. Het aantal medewerkers dat zich laat PCR-testen, is drastisch gedaald, terwijl in de samenleving veel mensen met klachten rondlopen. Dit maakt het waarschijnlijk dat een onbekend aantal medewerkers coronapositief en onbeschermd aan het werk was. Als iedere medewerker met lichte klachten continu een mondneusmasker draagt tot de klachten voorbij zijn, beschermen we patiënten en collega's veel beter.

Waarom wordt het zelftesten ontmoedigd, dat biedt toch extra zekerheid?

Iedereen mag zichzelf testen, maar voor het werk kunnen wij geen waarde hechten aan de uitkomst. Voor de omikronvariant zijn de zelftesten onbetrouwbaarder dan ze al waren. Het aantal fout-negatieve uitkomsten is hoog. Na een negatieve zelftest kan een medewerker met milde klachten geneigd zijn om zich (nog) niet te laten PCR-testen. Zo kan deze medewerker onbeschermd op het werk komen en later toch besmet blijken. Alleen de PCR-test geeft voldoende zekerheid. Wanneer personeel bij milde klachten continu een mondneusmasker draagt en zich bij zwaardere klachten laat PCR-testen, verlagen we de kans op verspreiding van alle virussen en bacteriën. Een positieve zelftest wordt overigens uit voorzorg wél beschouwd als een geldige uitkomst. De medewerker moet dan direct voor minstens vijf dagen wegblijven.

Hoe weten we dat dit nieuwe beleid veilig is?

Diverse andere ziekenhuizen doen het al langere tijd zo en daar komen inderdaad minder COVID-uitbraken voor. Bij ons zijn die er helaas doorlopend, vermoedelijk doordat inderdaad positieve medewerkers onbeschermd aan het werk zijn. Als een medewerker met milde klachten continu beschermd komt werken – zélfs als hij/zij corona bij zich zou hebben, maar ook bij een andere ziekteverwekker – dan biedt het mondneusmasker genoeg bescherming tegen verspreiding. Uiteraard alleen als het op de juiste manier, continu en consequent wordt gedragen zolang de klachten aanhouden of tot tien dagen na het ontstaan ervan.

Als nu met alle seizoensvirussen hetzelfde wordt omgegaan, waarom ging het voorheen dan niet zo met de griep?

Dat is voortschrijdend inzicht dankzij corona. De maatregelen 'mondneusmasker dragen en afstand houden' zijn zó effectief gebleken, dat we tijdens de eerdere coronagolven helemaal geen influenza meer in het ziekenhuis zagen. Uit het afgelopen winterseizoen in Australië valt af te leiden dat we op het noordelijk halfrond nu een stevig griepseizoen tegemoet gaan. We kunnen ook het effect daarvan dempen door bij milde klachten continu een mondneusmasker te dragen. Dit werkt, ongeacht welk virus of welke bacterie de ziekteverwekker is.
Verlagen we zo niet uiteindelijk de algehele weerstand tegen virussen en bacteriën in de samenleving?
Buiten het ziekenhuis is er grote kans om met ziekteverwekkers in aanraking te komen. Binnen het ziekenhuis willen we verspreiding tegengaan, omdat hier kwetsbare patiënten aanwezig zijn die we een veilige omgeving willen bieden.

U bent nu hier

MijnASzIk ben zorgverlenerNieuwsberichten professionals2022OktoberPersoneel met milde klachten mag ongetest doorwerken met mondneusmasker
Naar boven