Govert Veldhuijzen voert Vriendenfonds Albert Schweitzer ziekenhuis aan

24 september 2021

Dordtenaar Govert Veldhuijzen is voorzitter geworden van het Vriendenfonds van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Hij gaat zich in het vijfkoppig bestuur inzetten voor het werven van geld voor patiëntenwelzijn en wetenschappelijk onderzoek.

“Het Albert Schweitzer ziekenhuis is bij uitstek van én voor de bevolking van de Drechtsteden”, zegt Veldhuijzen. “We kunnen er allemaal terechtkomen, meestal niet vrijwillig. Ik vind het daarom belangrijk dat we er samen een zo aangenaam mogelijke plek van maken. Ik wil me daar sterk voor maken, onder anderen bij ondernemers, clubs en particulieren.”

Comfort en uitstapjes
De stichting Vriendenfonds betaalt voor uiteenlopende prettige zaken in het ziekenhuis, waar in het normale zorgbudget geen ruimte voor is. Denk aan extra comfortabel meubilair, de inrichting van een speciale badkamer of familiekamer, uitstapjes voor zieke kinderen en lotgenotenbijeenkomsten. Veldhuijzen: “De afgelopen jaren is het Vriendenfonds ook steeds meer onderzoek gaan sponsoren. In het Albert Schweitzer ziekenhuis vinden veel en belangrijke wetenschappelijke studies plaats. Maar het is voor een regioziekenhuis minder makkelijk om daar geld voor te vinden dan voor een academisch ziekenhuis. Wij springen daarom graag bij.

(De tekst gaat verder onder de foto.)

Het Vriendenbestuur in de nieuwe samenstelling, met v.l.n.r. Max Remerie, Govert Veldhuijzen, Myra Kleiweg, Job van Niftrik en Wim Bartelts. 

Inzamelactie aanmaken
Geld voor de Vrienden komt onder meer van donateurs, bedrijven, serviceclubs, uit testamenten en van mensen die een bepaalde prestatie of privégelegenheid laten sponsoren. Op de website van het Vriendenfonds kan iedereen zelf heel makkelijk een actie aanmaken waarmee het ingezamelde geld van bijvoorbeeld een halve marathon of een 40-jarig huwelijk volautomatisch gedoneerd kan worden aan dit goede doel. Het fonds heeft de ANBI-status, waardoor het fiscaal extra aantrekkelijk is om langs deze weg welzijn en onderzoek te steunen.

Schat aan ervaring
Veldhuijzen is onlangs benoemd tot waarnemend burgemeester van Barendrecht. Hij was voorheen onder meer wethouder in Dordrecht, lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en waarnemend burgemeester in diverse gemeenten. “Hij heeft heel veel contacten en een schat aan bestuurlijke ervaring”, aldus bestuursvoorzitter Peter van der Meer van het Albert Schweitzer ziekenhuis. “Ik denk dat hij daarmee in staat zal zijn om veel ondernemers, clubs en particulieren aan het ziekenhuis te verbinden en hen bewust te maken van de mogelijkheden. Govert is meer dan welkom en we zijn blij dat hij zich voor dit mooie doel wil inzetten.” Veldhuijzen volgt Marc ter Haar op als voorzitter. Hij en de andere vier bestuursleden vervullen de taak zonder beloning.

U bent nu hier

MijnASzIk ben zorgverlenerNieuwsberichten professionals2021SeptemberGovert Veldhuijzen voert Vriendenfonds Albert Schweitzer ziekenhuis aan
Naar boven