Lettergrootte aanpassen A A

MijnASz

Inloggen Zorgverlenersportaal

Bent u aan het werk in uw eigen praktijk, dan kunt u via deze knop inloggen op het Zorgverlenersportaal.

Inloggen met UZI

Informatie voor Paramedici

Protocollen

Veelgestelde vragen voor zorgverleners in verband met het coronavirus

Alle veelgestelde vragen voor bezoekers en patiënten van het ASz worden beantwoord via www.asz.nl/corona. Deze informatie wordt steeds bijgewerkt zodra er nieuwe informatie is. Hieronder geven we antwoord op de veelgestelde vragen, specifiek voor verwijzers.

Kan ik nog patiënten verwijzen? Hoe werkt dat in ZorgDomein?

 • Spoedverwijzingen blijven zoals gewoonlijk afgesproken.
 • Als het mogelijk is om het consult telefonisch af te handelen en de afspraak kan niet worden uitgesteld, dan kunt u de patiënt verwijzen via de optie Belconsult in ZorgDomein.
 • Als een consult niet telefonisch kan en niet kan worden uitgesteld overleg dan met de medisch specialist via het spoednummer (zie Artsenwijzer app of de spoedverwijzing in ZorgDomein)
 • De tijdelijke verwijsoptie ‘belconsult’ in ZorgDomein. Vanaf woensdag 18 maart kunnen huisartsen via ZorgDomein een belconsult aanvragen voor verwijzingen die telefonisch afgehandeld kunnen worden en die niet op de lange baan geschoven kunnen worden. De belconsult verwijzingen worden getrieerd aan de hand van de verwijsbrief. De kosten van een telefonische afspraak belasten het eigen risico en zijn hetzelfde als van een polikliniek bezoek.

Waar vind je de belconsulten in ZorgDomein?

 1. Selecteer het gewenste specialisme
 2. Type de eerste keer Albert Schweitzer ziekenhuis in de zoekregel en kies de instelling 'Albert Schweitzer ziekenhuis' (zonder locatietoevoeging). Als je vaker voor de belconsulten verwijst zal deze ziekenhuislocatie in je overzicht getoond worden.
 3. Klik op de verwijsoptie 'regulier belconsult (tijdelijke maatregel vanwege pandemie)'
 4. Verwijs verder zoals je gewend bent.

Alle andere verwijzingen worden wél ‘op de lange baan geschoven’. Dat betekent dat alle verwijzingen via ZorgDomein (met uitzondering van spoed en belconsult) bewaard worden in het ziekenhuissysteem. Pas op het moment dat het ziekenhuis bericht geeft dat de reguliere zorg hervat wordt kan de patiënt hiervoor telefonisch of online een afspraak maken of worden de verwijzingen getrieerd door de specialismen die triage toepassen. Leg dit uit aan je patiënt en vraag je patiënt om de berichtgeving te volgen op www.asz.nl/corona

In de berichten die de patiënt uit ZorgDomein krijgt, staat het verzoek om oog te hebben voor de situatie rondom corona bij de zorginstelling.

Is het Zorgverlenersportaal nog beschikbaar?

De toegankelijkheid van medische gegevens is een belangrijke voorwaarde voor continuïteit en veiligheid van de patiëntenzorg. Daarom is besloten het Zorgverlenersportaal tijdelijk op een aangepaste wijze beschikbaar te stellen. Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde met een account kunnen gegevens zien van eigen patiënten, tenzij de patiënt actief heeft aangegeven hier géén toestemming voor te geven. Vanuit deze overwegingen – die kunnen worden gezien als maatregelen ter voorkoming van incidenten in de patiëntveiligheid - wordt besloten om de opt in natuurlijk wel uit te blijven vragen bij patiënten.

Ik heb nog geen account voor het Zorgverlenersportaal. Hoe regel ik dat?

Ga naar https://www.mijnasz.nl/zorgverleners/aanvraag-toegang-zorgverlenersportaal/ en vul de aanvraag in. Je ontvangt een mail als het account is aangemaakt.

Wanneer verwijs ik patiënten met verdenking voor corona?

Huisartsen hebben vanuit hun vakvereniging een eigen richtlijn voor het verwijzen naar het ziekenhuis van een patiënt naar met verdenking op corona.  

Hoe verwijs ik patiënten die ik verdenk van corona?

Neem contact op met de dienstdoend SEH-arts via 078-6541080. 
Verstuur de verwijsbrief via ZorgDomein naar het relevante specialisme en kies spoedconsult op de SEH. Vermeld duidelijk in de verwijsbrief dat het om een verdenking Covid-19.
 

Hoe verloopt de triage van COVID-19 patiënten?

 De triage van COVID-19 op de SEH verloopt op dit moment niet anders dan gebruikelijk. De redenen tot opname zijn op dit moment ook niet anders dan gebruikelijk voor opname in de kliniek. 

Kan ik een patiënt met een niet reanimeren verklaring nog insturen bij verdenking COVID-19 en ernstige klachten?

Dat kan. Niet iedere patiënt heeft IC-zorg nodig. Veel mensen worden opgenomen op de verpleegafdeling, dat kan ook bij een niet-reanimeren afspraak. Wel zal, zoals bij alle patiënten, worden gekeken of een patiënt bij verslechtering nog in aanmerking komt voor opname op de IC.

Kan ik niet spoedeisende patiënten alvast verwijzen zodat ze een afspraak krijgen als de reguliere zorg weer wordt opgestart?

Dat kan onder de volgende voorwaarden:

 • Verwijs via ZorgDomein
 • De patiënt kan pas bellen voor de afspraak of de afspraak online inplannen als in de berichtgeving is gemeld dat de reguliere zorg weer wordt opgestart. Leg aan de patiënt uit dat ze hiervoor de website www.asz.nl/corona/ in de gaten houden. 
 • Ook triageverwijzingen worden pas getrieerd op het moment dat de reguliere zorg weer wordt opgestart.
 

Kunnen patiënten zelf nog een afspraak maken via mijnasz.nl?

 Nee, dit is tot nader order niet meer mogelijk. 

Kan ik nog patiënten verwijzen voor röntgenonderzoek?

Patiënten die in de afgelopen weken zonder urgentie zijn verwezen voor een radiologisch onderzoek kunnen vanaf nu weer bellen voor een afspraak.Om aan de COVID-19 richtlijn te voldoen is inloop van patiënten niet meer mogelijk. De patiënt moet voortaan altijd bellen voor een afspraak. Dit geldt voor alle radiologieonderzoeken op alle locaties. 
Heeft een patiënt mogelijk corona gerelateerde klachten? Neem dan zelf vooraf contact op met Radiologie op (078) 654 71 90 zodat zij voorzorgsmaatregelen kunnen nemen.

Kan ik nog patiënten verwijzen voor laboratorium onderzoek?

De Bloedafname in het ASz, locatie Dordwijk blijft open volgens het bekende inloopsysteem op de normale tijden. Vanwege de weekendsluiting van locatie Zwijndrecht, is de prikpost van Resultlab op locatie Zwijndrecht, tot nader order gesloten op zaterdag. 

Wij geven patiënten zelf in overweging om eventueel te kiezen voor een prikpost buiten het ziekenhuis. U vindt de prikposten in de regio hier. Kijk voor meer informatie op de website van Result Laboratorium.

Zijn de poliklinische apotheken geopend?

De poliklinische apotheken op de locaties Dordwijk en Zwijndrecht zijn normaal geopend. Voor patiënten met kanker bieden wij tijdelijk de mogelijkheid tot thuisbezorging van hun medicijnen. De patiënten om wie het gaat, krijgen hierover bericht. Bellen mag natuurlijk altijd. Dat kan via (078) 654 53 60. 

Heeft u COVID-19 gerelateerde vragen?

Huisartsen stellen ons via verschillende media vragen. Deze vragen kunnen het best geadresseerd worden via de (HCH) Huisarts Coördinator van iedere Hagro en worden dan met relevante samenwerkingspartners besproken. Via de ‘Corona Updates’ van het Crisisteam RHD-ZGWA is gecommuniceerd wie de HCH voor de betreffende Hagro is.

Ik heb te weinig beschermingsmaterialen (mondmaskers en dergelijke), desinfectie en schoonmaak materiaal. Kan het Albert Schweitzer ziekenhuis hier mee helpen?

Momenteel zijn beschermingsmiddelen in het ziekenhuis schaars. Dat geldt ook voor desinfectie- en schoonmaakmateriaal. Het Commandoteam ASz en het Crisisteam RHD-ZGWA zijn continue in overleg met GGD/GHOR over inkoop en distributie van beschermingsmaterialen. Als er relevant nieuws is, wordt dit aan huisartsen gecommuniceerd via de Corona Updates van het crisisteam RHD-ZGWA. Heeft u een acuut tekort aan PBM’s? Neem dan contact op met uw HCH, zodat binnen de Hagro kan worden bezien wat de mogelijkheden zijn.

Op welke dagHap locaties kunnen patiënten met luchtwegklachten worden gezien?

Sinds 18 maart werkt een aantal huisartsenpraktijken in de regio Drechtsteden en West-Alblasserwaard met gescheiden patiëntenstromen. Patiënten met luchtwegklachten die wijzen op corona worden gezien op de ‘dagHAP’, die is gevestigd op de locatie van de huisartsenpost in Dordrecht. Het doel hiervan is dat er schone, veilige omgevingen worden gecreëerd waarbij het gevaar op besmetting zo klein mogelijk wordt gehouden.
Met ingang van 30 maart is wordt er een co-locatie van deze ‘dagHAP’ geopend in het ASz, locatie Zwijndrecht, op de Acute Zorg Afdeling (AZA). Hier zien huisartsen uit Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht patiënten uit deze plaatsen met luchtwegklachten die wijzen op corona. Uit voorzorg is het ziekenhuisdeel afgeschermd van de AZA; inmiddels is er aparte bewegwijzering en instructie geregeld voor patiënten.N.B. In Sliedrecht is inmiddels ook een co-locatie operationeel, voor patiënten uit Sliedrecht/Molenwaard. Deze is gevestigd in de sporthal van De Lockhorst, Sportlaan 1 in Sliedrecht.

Is het nodig om ambulanceritten te besparen en corona verdachte patiënten met eigen vervoer naar ASz te laten gaan?

De indicaties voor ambulanceritten zijn duidelijk en onveranderd. Ambulances kennen de aanrijroute en ingang van het ziekenhuis. Ook de ingang voor patiënten die met eigen vervoer komen is op dit moment niet anders. Zodra er aanleiding is om dat te veranderen zal dat gecommuniceerd worden via de Commando/Crisisstructuur.

Waar vind ik meer informatie?

Hoe word ik op de hoogte gehouden van wijzigingen?

 Als de wijzigingen op deze website er aanleiding toe geven, attenderen wij hierop via een extra editie van onze nieuwsbrief 'De Verwijzer'. Ontvang je deze nieuwsbrief nog niet en wil je dat wel? Mail dan naar huisartsen@asz.nl