Veelgestelde vragen voor zorgverleners in verband met het coronavirus

Alle veelgestelde vragen voor bezoekers en patiënten van het ASz worden beantwoord via www.asz.nl/corona. Deze informatie wordt steeds bijgewerkt zodra er nieuwe informatie is. Hieronder geven we antwoord op de veelgestelde vragen, specifiek voor verwijzers.

Hoe wordt tijdens de 2e coronagolf de zorg op- en afgeschaald?

Volgens het systeem van patiëntenspreiding tussen ziekenhuizen, geldt voor het Albert Schweitzer ziekenhuis een maximum aantal coronapatiënten in de gewone kliniek en op de Intensive Care (IC). Bij een groter aanbod worden patiënten uitgeplaatst naar andere ziekenhuizen. Dat kan ook buiten de regio zijn. Als uitplaatsen niet meer lukt zal de reguliere zorg –deels-  afgeschaald worden om capaciteit (lees: personeel en bedden) vrij te spelen. In eerste instantie betreft dat alleen planbare zorg die uitgesteld kan worden. Anders dan in de eerste golf zal de reguliere zorg zoveel mogelijk doorgang vinden.

Mijn patiënt wil niet naar een ziekenhuis buiten de regio, wat nu?

Het Albert Schweitzer ziekenhuis realiseert zich dat uitplaatsing buiten de regio voor patiënten en naasten afschuwelijk is. Echter om te voorkomen dat reguliere zorg en coronazorg vastloopt is landelijk het spreidingsbeleid vastgesteld. Wij vragen aan verwijzers om ons te helpen door aan de patiënt uit te leggen waarom dit beleid nodig is.

Is er een testbeleid bij klinische opname voorafgaand aan uitplaatsing naar verpleeg- en verzorgingshuizen?

In het regionale “VIP-overleg“, dat is het overleg tussen arts-microbioloog, de specialisten ouderengeneeskunde en de GGD, is op 6 oktober het testbeleid voor ontslag uit het Albert Schweitzer ziekenhuis bij uitplaatsing naar de verpleeg- en verzorgingshuizen in onze regio besproken. Dit naar aanleiding van diverse verzoeken van V&V-instellingen uit de regio om één dag voor ontslag uit de kliniek de patiënt/cliënt in het Albert Schweitzer ziekenhuis te testen op COVID-19. Dit is overigens geen landelijk- of RIVM-beleid vanwege de druk op de testcapaciteit en het risico op vals-negatieve uitslagen.
Op woensdag 7 oktober heeft de Raad van Bestuur en Medisch Specialisten Bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis besloten om dit voorstel over te nemen en voorlopig als algemeen ontslagbeleid toe te gaan passen. In het nazorgtraject is het aan de individuele V&V instelling om eventueel een aanvullende COVID-test te doen. Dit testbeleid is niet van toepassing wanneer een patiënt die nu klinisch is opgenomen naar huis gaat en/of thuiszorg ontvangt, tenzij er een reden voor is om te testen.

Kan ik nog patiënten verwijzen? Hoe werkt dat in ZorgDomein?

 • Vooralsnog kun je patiënten nog gewoon verwijzen. Veel specialismen maken gebruik van triage om de verwijzingen te prioriteren. Om dat goed te laten verlopen vragen wij de verwijzers drie dingen:
  1. Verwijs altijd via ZorgDomein, ook voor het aanvragen van onderzoeken
  2. Geef of mail altijd het patiëntbericht aan/ naar de patiënt.
  3. Zorg voor een volledige verwijsbrief. Want op basis van de brief wordt de verwijzing geprioriteerd
 • Als het mogelijk is om het consult telefonisch af te handelen dan kun je de patiënt verwijzen via de optie Belconsult in ZorgDomein.
 • De kosten van een telefonische afspraak belasten het eigen risico en zijn hetzelfde als van een polikliniek bezoek.
 • Spoedverwijzingen blijven, zoals gebruikelijk na telefonisch overleg, gewoon mogelijk.

Waar vind je de belconsulten in ZorgDomein?

 1. Selecteer het gewenste specialisme
 2. Type de eerste keer Albert Schweitzer ziekenhuis in de zoekregel en kies de instelling 'Albert Schweitzer ziekenhuis' (zonder locatietoevoeging). Als je vaker voor de belconsulten verwijst zal deze ziekenhuislocatie in je overzicht getoond worden.
 3. Klik op de verwijsoptie 'regulier belconsult (tijdelijke maatregel vanwege pandemie)'
 4. Verwijs verder zoals je gewend bent.

Is het Zorgverlenersportaal nog beschikbaar?

De toegankelijkheid van medische gegevens is een belangrijke voorwaarde voor continuïteit en veiligheid van de patiëntenzorg. Daarom is besloten het Zorgverlenersportaal tijdelijk op een aangepaste wijze beschikbaar te stellen. Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde met een account kunnen gegevens zien van patiënten. Vanuit deze overwegingen – die kunnen worden gezien als maatregelen ter voorkoming van incidenten in de patiëntveiligheid - wordt besloten om de opt in natuurlijk wel uit te blijven vragen bij patiënten.

Hoe verwijs ik patiënten die ik verdenk van corona?

Neem contact op met de dienstdoend SEH-arts via 078-6541080. 
Verstuur de verwijsbrief via ZorgDomein naar het relevante specialisme en kies spoedconsult op de SEH. Vermeld duidelijk in de verwijsbrief dat het om een verdenking Covid-19.
 

Hoe verloopt de triage van COVID-19 patiënten?

 De triage van COVID-19 op de SEH verloopt op dit moment niet anders dan gebruikelijk. De redenen tot opname zijn op dit moment ook niet anders dan gebruikelijk voor opname in de kliniek. 

Kan ik een patiënt met een niet reanimeren verklaring nog insturen bij verdenking COVID-19 en ernstige klachten?

Dat kan. Niet iedere patiënt heeft IC-zorg nodig. Veel mensen worden opgenomen op de verpleegafdeling, dat kan ook bij een niet-reanimeren afspraak. Wel zal, zoals bij alle patiënten, worden gekeken of een patiënt bij verslechtering nog in aanmerking komt voor opname op de IC.

Kan ik patiënten insturen voor röntgenonderzoek?

Om aan de COVID-19 richtlijn te voldoen is inloop van patiënten niet meer mogelijk. De patiënt moet voortaan altijd bellen voor een afspraak. Dit geldt voor alle radiologieonderzoeken op alle locaties. 

Kan ik nog patiënten verwijzen voor laboratorium onderzoek?

Ja, u kunt patiënten verwijzen voor laboratoriumonderzoek bij het Result Laboratorium.
Om de drukte in de wachtruimtes in het ASz, locatie Dordwijk te beperken wordt de patiëntenstroom per 19 oktober gesplitst. Daarnaast verzoeken wij u bij de aanvraag, patiënten zo veel mogelijk naar de middagpoli’s te verwijzen wanneer zij niet nuchter hoeven te worden geprikt.

Splitsing bloedafname ASz locatie Dordwijk:

 • Patiënten met een verwijzing van eerstelijns zorgverleners, trombosediensten en reguliere bloedafname nemen de route naar de bloedafname op de zesde verdieping via de linker ingang.
 • Patiënten met een verwijzing van de OK, oncologie, poliklinieken en andere specialismen in het ziekenhuis worden verwezen naar de bloedafname op de begane grond via de hoofdingang.

De bloedafnames in het ASz blijven open volgens het bekende inloopsysteem op de normale tijden. De zaterdagpoli op locatie Dordwijk is geopend van 09.00 tot 11.00. De prikpost van Resultlab op locatie Zwijndrecht is tot nader order gesloten op zaterdag.

Wij geven patiënten zelf in overweging om eventueel te kiezen voor een prikpost buiten het ziekenhuis. Zij worden er verder op gewezen zo veel mogelijk de middagpoli’s te bezoeken wanneer zij niet nuchter hoeven te worden geprikt.

U vindt het overzicht van de 70 prikposten in de regio via www.resultlab.nl/priklocaties. Kijk voor meer informatie op de website van Result Laboratorium.

Zijn de poliklinische apotheken geopend?

De poliklinische apotheken in de hal van de locaties Dordwijk en Zwijndrecht zijn normaal geopend, op maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.30 uur. 

Heeft u COVID-19 gerelateerde vragen?

Huisartsen stellen ons via verschillende media vragen. Deze vragen kunnen het best geadresseerd worden via de (HCH) Huisarts Coördinator van iedere Hagro en worden dan met relevante samenwerkingspartners besproken. Via de ‘Corona Updates’ van het Crisisteam RHD-ZGWA is gecommuniceerd wie de HCH voor de betreffende Hagro is.

Waar vind ik meer informatie?

Hoe word ik op de hoogte gehouden van wijzigingen?

 Als de wijzigingen op deze website er aanleiding toe geven, attenderen wij hierop via een extra editie van onze nieuwsbrief 'De Verwijzer'. Ontvang je deze nieuwsbrief nog niet en wil je dat wel? Mail dan naar huisartsen@asz.nl 

U bent nu hier

MijnASzIk ben zorgverlenerVeelgestelde vragen corona
Naar boven