Onderzoek cholesterol met Repatha – evolumab

22 juli 2020

Momenteel werkt de afdeling Trials & Research en interne geneeskunde, op de polikliniek interne geneeskunde, een cholesterol onderzoek uit met een PCSK-9 remmer (Repatha – evolocumab). We zijn op zoek naar patiënten die aan dit onderzoek kunnen deelnemen.
 

Het doel van dit onderzoek is om erachter te komen of verlaging van het cholesterolgehalte in het bloed, de kans op ernstige cardiovasculaire gebeurtenis (zoals een hartaanval of beroerte) kan verkleinen. Het gaat in dit geval om patiënten die evolocumab (PCSK9-remmer) gebruiken, samen met de medicatie die hij/zij nu op aanwijzing van de arts gebruikt voor de behandeling van afwijkende cholesterolgehalten in het bloed. 

Evolocumab is goedgekeurd voor het verlagen van het LDL-C (slechte cholesterol) gehalte bij bepaalde patiënten, zoals het wordt gebruikt in combinatie met een dieet en statines. In sommige landen (zoals Nederland) is Evolocumab goedgekeurd voor het verlagen van het risico op een cardiovasculaire gebeurtenis bij patiënten met een vastgestelde hart- en vaatziekte, zoals patiënten die reeds een hartaanval of beroerte hebben gehad.

Evolocumab wordt in dit onderzoek vergeleken met een placebo (1:1) Omdat de Repatha regulier erg kostbaar is, maar de resultaten erg goed (LDL daling van gemiddeld 30-40%), zijn we erg blij dat we patiënten 50% kans kunnen bieden op de Repatha, waar ze er regulier niet voor in aanmerking komen. Ondanks de 50% kans op placebo. Vooral de hoogrisico-groep: DM, >65 jaar, LDL-C > 3.36 mmol/l of roken of familiare voorgeschiedenis, is een categorie patiënten die veelal in de huisartsen praktijk gezien wordt.

Zijn er in uw praktijk patiënten die voor dit onderzoek in aanmerking komen, dan stellen we het op prijs als u ze wilt voorstellen voor deelname. In het ziekenhuis wordt door de betreffende arts, met de verwezen patiënten, het verkrijgen van toestemming voor deelname aan het onderzoek besproken. Verwijzen kan naar VESALIUS, internisten,  Dr. S.C.C. Hartong (vasculair geneeskundige) en Drs. R.J.M. van Leendert. Aanmelden kan bij mevrouw Joyce Olsthoorn, MSc. coördinatie onderzoek, via: 078 65 45134

Het onderzoek loopt in 30 verschillende landen en de inclusie loopt in principe tot Q1 2021, maar dit is afhankelijk van hoe snel er geïncludeerd wordt. 

Hieronder kunt u de informatiefolder voor patiënten, het protocol en de inclusiecriteria downloaden:

U bent nu hier

MijnASzIk ben zorgverlenerNieuwsberichten professionals2020JuliOnderzoek cholesterol met Repatha – evolumab
Naar boven