Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid nu geborgd in sterke coöperatie

8 februari 2019

De Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid, het Albert Schweitzer ziekenhuis (Dordrecht) en het Erasmus MC (Rotterdam) vormen vanaf nu een zogeheten coöperatie. “Met deze nieuwe samenwerkingsvorm blijven de kwaliteit en continuïteit van de ambulancezorg in de regio het best gegarandeerd”, zegt directeur Hans Janssen van de Ambulancedienst, die het voortouw nam tot deze vorm van samenwerking.

Een coöperatie is een officieel verbond van organisaties, die ieder zichzelf besturen, zelfstandig blijven en hun eigen bezittingen behouden, met daarboven een toezichthoudend orgaan. Patiënten van de drie zorginstellingen gaan dan ook niet direct iets merken van de nieuwe situatie. Maar met name voor de Ambulancedienst is er een groot voordeel mee gemoeid: zij is als gevolg van deze stap voor de wet een ‘Zorginstelling’ geworden. Tot voor kort was de Ambulancedienst onderdeel van een zogeheten ‘Gemeenschappelijke Regeling’ van zeventien gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid.

Vergunning
“De status van Zorginstelling is een vereiste om te kunnen meedingen wanneer het Rijk in 2021 opnieuw de vergunningen verdeelt om ambulancezorg te mogen verlenen”, legt Janssen uit. “Natuurlijk willen wij dit in onze regio graag blijven doen. Ik acht onze kansen daarvoor heel groot, want wij kunnen bogen op grote ervaring met jaarlijks ruim 40.000 inzetten, hoge kwaliteit, kundige mensen, moderne middelen en stevige worteling in ons werkgebied. Maar er zullen straks ook commerciële en wellicht buitenlandse partijen inschrijven om de ambulancezorg over te nemen. Om die concurrentie het hoofd te bieden, was een andere organisatiestructuur voor ons noodzakelijk. We zijn blij dat dit tijdig geregeld is.”


De directeuren van de oprichters van de coöperatie hebben vertrouwen in de toekomst; v.l.n.r. Karel van Hengel (directeur Dienst Gezondheid & Jeugd), Ernst Kuipers (bestuursvoorzitter Erasmus MC), Hans Janssen (directeur Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid) en Peter van der Meer (bestuursvoorzitter Albert Schweitzer ziekenhuis).

Kwaliteitsimpuls
Maar de coöperatie heeft nog legio andere voordelen, schetst Janssen. “Deze samenwerking geeft een forse kwaliteitsimpuls. De beide ziekenhuizen, eentje topklinisch en het andere academisch, zijn partners met een sterke positie in de acute zorg. We kunnen samenwerken aan zorginnovatie, onze diensten naadloos op elkaar laten aansluiten en optimaal voldoen aan de hedendaagse eisen. De veranderingen in de samenleving die verband houden met acute zorg gaan heel snel. Kijk bijvoorbeeld eens naar de extreme drukte de laatste jaren op de Spoedeisende Hulp van ziekenhuizen, doordat ouderen langer thuis blijven wonen. Dat is een gedeeld probleem, wij voelen die drukte allemaal. We kunnen dit samen met onze partners beter coördineren, om patiënten en de burgers optimaal te bedienen.”

Toekomst
De Dienst Gezondheid & Jeugd – namens de gemeenten in de regio in het bezit van de ambulancevergunning die op dit moment geldt – is als oprichtend lid mede betrokken bij de coöperatie. De gemeenteraden zijn zeer positief over de samenwerkingsvorm, die burgers in de regio ten goede zal komen.

Bestuursvoorzitter Peter van der Meer van het Albert Schweitzer ziekenhuis is ook verheugd over de samenwerking: “Na gedegen voorbereiding en veel overleg met de gemeenten in onze regio, is er nu dan toch een zelfstandige coöperatie die de ambulancezorg in onze regio verzorgt. Dat betekent dat deze belangrijke maatschappelijke taak voorbereid is op de toekomst, of het nu gaat om gepland vervoer van chronische patiënten of om spoedvervoer van ernstig gewonden naar het Traumacentrum.”

Zijn collega Ernst Kuipers uit het Erasmus MC sluit zich hierbij aan: “Het is prachtig om te zien dat onze ‘hands-on’ aanpak ervoor zorgt dat we onze verschillende diensten op elkaar kunnen laten aansluiten. We hebben allemaal hetzelfde doel en ik verwacht dat we met deze samenwerking de sterk toegenomen toeloop op de Spoedeisende Hulp-afdelingen mede het hoofd kunnen bieden.”

U bent nu hier

MijnASzIk ben zorgverlenerNieuwsberichten professionals2019FebruariAmbulancezorg Zuid-Holland Zuid nu geborgd in sterke coöperatie
Naar boven