Zorg van waarde: 'We trekken steeds meer gezamenlijk op'

Een jaar geleden is het Albert Schweitzer ziekenhuis samen met huisartsen in de regio begonnen aan het programma Zorg van Waarde. Ofwel: de beste zorg bieden op de juiste plek. Huisartsen en specialisten werken momenteel de eerste ideeën uit tot concrete plannen. 
 
“We trekken steeds meer gezamenlijk op, zodat ideeën die vanuit enthousiaste artsen zijn ontstaan ook echt vorm krijgen”, vertelt Nanni Ruedisueli, programmamanager Zorg van Waarde van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Zij neemt samen met onder anderen ZGWA-bestuurder Henk Stout en huisarts Leo van Rooijen deel aan het kernteam ‘Zorg van Waarde’. Ook de medisch specialisten Otto Elgersma (radioloog), Mario Korte (internist) en Bas Punt (chirurg) participeren in dit overleg.
 
Dichtbij huis
Er zijn zeven werkgroepen opgericht, waarin huisartsen en medisch specialisten samen een idee uitwerken. Bijvoorbeeld het initiatief om diabetespatiënten met een laag risico in de eerste lijn te monitoren, zodat deze patiëntengroep niet meer standaard naar een internist hoeft. Ruedisueli: “Voor de patiënt betekent het dat hij of zij dichterbij huis wordt geholpen. En we spreken met elkaar af wanneer het nodig is dat de patiënt weer wordt verwezen naar de internist.”
 

Nanni Ruedisueli, programmamanager Zorg van Waarde.
 
Snel duidelijkheid
Een ander initiatief dat vanuit huisartsen is ontstaan, is een ECG-beoordeling op afstand. Door een eenvoudig mobiel ECG-apparaat kan een huisarts zelf een ECG maken in spoedsituaties en vervolgens digitaal laten beoordelen door een cardioloog. Alle betrokkenen hebben snel duidelijkheid en hierdoor kan beter worden beoordeeld of het nodig is de patiënt acuut in te sturen. Ook met dit idee is een werkgroep momenteel hard aan de slag.  
 
Samen beslissen
“In de diverse werkgroepen wordt besproken wat het initiatief betekent voor de verschillende zorgverleners, hoe het zorgpad zou kunnen veranderen en welke patiënten ervoor in aanmerking kunnen komen. Beslissingen hierover worden in gezamenlijkheid genomen. De huisartsen en medisch specialisten moeten zich comfortabel voelen bij een nieuw zorgpad”, vertelt Ruedisueli.
 
Monitoren
In de praktijk kost het soms meer tijd om een initiatief te realiseren dan van tevoren gedacht. “Maar dat betekent ook dat we het zorgvuldig aanpakken en dat is alleen maar goed. Het doel is dat de eerste initiatieven dit jaar gerealiseerd  worden. Daarna monitoren we samen of de patiënten en zorgverleners tevreden zijn en of alles loopt zoals we verwachten”, zegt Ruedisueli.
 
Betere zorg
Het Albert Schweitzer ziekenhuis zet sinds vorig jaar volop in op het programma Zorg van Waarde. Niet alleen om de zorg beter te maken, maar ook vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid om met elkaar de zorg betaalbaar te houden. Ongeveer twintig procent van de plannen hebben betrekking op de eerste lijn. De overige plannen betreffen aanpassingen in het ziekenhuis, die leiden tot betere en vaak efficiëntere zorg. 
 
Heeft u als zorgverlener een goed idee voor Zorg van Waarde of wilt u graag meehelpen bij de uitwerking van de plannen? U kunt zich melden bij het bestuur van zorggroep ZGWA of bij Nanni Ruedisueli via n.ruedisueli@asz.nl

U bent nu hier

MijnASzIk ben zorgverlenerNieuwsberichten professionals2019JanuariZorg van waarde: 'We trekken steeds meer gezamenlijk op'
Naar boven