Lees voor
Lettergrootte aanpassen A A

MijnASz

Inloggen Zorgverlenersportaal

Bent u aan het werk in uw eigen praktijk, dan kunt u via deze knop inloggen op het Zorgverlenersportaal.

Inloggen met UZI

Extranet Paramedici

Protocollen

Veelgestelde vragen

Wat is het Zorgverlenersportaal?

Het Zorgverlenersportaal is een beveiligde website waar eerstelijns zorgverleners (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde) op kunnen inloggen om medische gegevens van hun patiënten te raadplegen.

Wat is er op te zien?

Het portaal heeft de volgende functies:

  • Overzicht van opgenomen patiënten
  • Patiëntinformatie: NAW-gegevens en behandelbeperking
  • Zorgmomenten: afspraken, operaties, opnames en verwijzingen van huisarts
  • Informatie uit het dossier: allergieën, conclusie en beleid, correspondentie, diagnoses en medicatie
  • Uitslagen: klinische chemie, microbiologie, nucleair lab, pathologie en radiologie.

De informatie wordt ‘realtime’ vanuit het ZIS/EPD in het Zorgverlenersportaal getoond.

Wie krijgen toegang tot het portaal?

Artsen met een langdurige behandelrelatie in de eerste lijn kunnen een account aanvragen voor het Zorgverlenersportaal. Concreet zijn dat huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten.

Van wie kan ik de gegevens inzien?

In het Zorgverlenersportaal kunnen uitsluitend de gegevens van ‘eigen’ patiënten ingezien worden (op grond van AGB-code). Eigen patiënten zijn patiënten waarvan u als huisarts staat geregistreerd in het EPD. Alleen via een noodprocedure kunnen eerstelijns zorgverleners – na opgave van reden – ook gegevens van niet-eigen patiënten inzien. Op aanvraag is het mogelijk om collega’s binnen een waarneempraktijk te machtigen zodat zij automatisch, zonder gebruik van de noodprocedure, de gegevens van niet-eigen patiënten in kunnen zien.

Hoe veilig is het portaal?

Omdat er privacygevoelige informatie in het patiëntendossier staat, gaat het ASz zeer zorgvuldig om met de gegevens. Het Zorgverlenersportaal voldoet aan de hoogste veiligheidseisen die de Nederlandse overheid stelt aan ziekenhuizen. Zo moet u inloggen met uw uzi-pas. De uzi-pas is een elektronisch paspoort voor zorgverleners. Het gebruik van het Zorgverlenersportaal wordt gelogd en periodiek geaudit op rechtmatig gebruik.

Wat kan ik zelf doen aan de veiligheid van de gegevens?

Bij (een vermoeden van) misbruik, bijvoorbeeld door diefstal, dient de eerstelijns zorgverlener de uzi-pas direct te blokkeren en contact op te nemen met Bureau Huisartsencontacten van Het Albert Schweitzer ziekenhuis (huisartsen@asz.nlof 078 -6542004).

Hoe log ik in?

Inloggen kunt u met behulp van de UZI-pas. U dient daarvoor gebruik te maken van de browser Internet Explorer 11. De UZI-inlog werkt alleen op deze browser. U logt vervolgens in met de pincode van uw UZI-pas.

Lukt het daarmee niet om in te loggen? Wellicht heeft u nog geen aanvraagformulier ingevuld waarmee u toegang heeft tot het zorgverlenersportaal? Deze vindt u op de homepage onder het kopje "Aanvraagformulier zorgverlenersportaal". 

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om het portaal te kunnen gebruiken?

Toegang aanvragen kan met dit formulier.

De voorwaarden staan beschreven in dit document.

Waarom is er een apart Zorgverlenersportaal voor de huisartsenpost?

Huisartsen op de HAP kunnen enkel op de computers van de HAP het portaal benaderen. Omdat op de HAP sprake is van een tijdelijke behandelrelatie is het belangrijk om aan uw patiënt toestemming te vragen om via het ASz–portaal gegevens in te zien.

Ook patiënten kunnen in MijnASz hun gegevens inzien, krijg ik daar veel vragen over?

De uitslagen van bijvoorbeeld het laboratorium worden zonder toelichting getoond. Dit betekent dat de uitslag van een onderzoek niet altijd makkelijk te interpreteren is voor patiënten. We willen voorkomen dat patiënten door een slechte uitslag of door een verkeerde interpretatie ongerust worden. Daarom is een vertraging ingebouwd van twee weken zodat de patiënt de uitslag in principe met zijn of haar medisch specialist heeft besproken voordat het in het portaal wordt getoond. In het patiëntenportaal is geadviseerd om bij vragen contact op te nemen met de medisch specialist.

Kan ik ook foto’s inzien van bijvoorbeeld röntgenonderzoek of MRI?

Via het portaal kunt u alleen verslagen inzien en geen foto’s.

Waarom kan ik geen oude brieven zien?

Vanaf 22 september worden alle brieven in het portaal getoond. Oude correspondentie is wel overgezet naar het nieuwe EPD, maar kan niet in het portaal worden getoond. In geval van nood kunt u oude brieven opvragen bij het secretariaat van de betreffende vakgroep.

Kan ik als zorgverlener vanuit het portaal direct mailen met de specialist?

U kunt niet via het portaal mailen met de medisch specialist. Wel gebruiken steeds meer medisch specialisten van het ASz de beveiligde ‘what’s app-tool’ Siilo om met externe zorgverleners veilig informatie uit te wisselen.

Ik kan niet inloggen

Doorloop de stappen in de ‘eenvoudige handleiding’ op de startpagina. Lukt het inloggen ondanks deze instructie niet: stuur dan een mail met een zo volledig mogelijke omschrijven van het probleem en een printscreen van de storingsmelding naar bureau Huisartsencontacten (huisartsen@asz.nl). Vermeld in uw mail het nummer waarop we u kunnen bereiken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.