Obesitascentrum start multidisciplinaire carrousel voor verwijzingen naar bariatrische chirurgie

Patiënten die verwezen zijn voor bariatrische chirurgie kunnen sinds 1 februari het bezoek aan het ziekenhuis combineren in de bariatrie-carroussel. Op één dag worden zij door alle teamleden van het Obesitascentrum gezien en zij krijgen diezelfde dag duidelijkheid over hun verdere behandeling.

Als een verwezen patiënt de voorlichting heeft bijgewoond en een vragenlijst heeft ingeleverd wordt hij of zij opgeroepen voor de carrousel. De obesitasverpleegkundige, diëtist, psycholoog en zo nodig internist spreken om de beurt de patiënt om te beoordelen of hij of zij voldoet aan de voorwaarden om het traject succesvol te laten verlopen. Hierbij wordt beoordeeld of iemand geschikt is voor de operatie op het gebied van leefstijlaanpassing, motivatie en het vermogen om zich hieraan op lange termijn te committeren.

Op het spreekuur van de chirurg aan het begin van de middag volgt de uitslag van het multidisciplinaire overleg dat tussen de middag plaatsvindt. Daaruit komt naar voren of de patiënt wel of niet in aanmerking komt voor een bariatrische ingreep. Als dat (nog) niet het geval is, helpen wij de patiënt verder op weg. Dat kan bijvoorbeeld een doorverwijzing naar een diëtist of psycholoog zijn, als dit noodzakelijk is voor een succesvolle ingreep. De uitslag wordt per brief met de huisarts gedeeld.

Als een patiënt niet in aanmerking komt voor de operatie, kunnen we hem of haar doorverwijzen naar Your Health Spot in Zwijndrecht. Als alternatief voor een operatie, biedt dit centrum een gecombineerde leefstijl interventie (GLI) aan. Het Albert Schweitzer ziekenhuis gaat met Your Health Spot samenwerken: enerzijds door naar elkaar te verwijzen en door met elkaar overleggen, anderzijds door in studieverband te kijken of het samensmelten van een GLI en een bariatrische traject op de langere termijn betere resultaten geeft.

Op de foto (v.l.n.r.): Bas Lamme (chirurg), Marieke Damen (psycholoog), Holger Totzke (diëtist), Sandra Visseren (obesitas verpleegkundige)

U bent nu hier

MijnASzIk ben zorgverlenerNieuwsberichten professionals2021AprilObesitascentrum start multidisciplinaire carrousel voor verwijzingen naar bariatrische chirurgie
Naar boven