Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over corona. Lees meer

Kopafbeelding

Nieuwe start voor een fraaiere ziekenhuislocatie in Sliedrecht

16 mei 2017

Het Albert Schweitzer ziekenhuis gaat zijn aanwezigheid in Sliedrecht verbeteren en vernieuwen. In 2018 verhuist het ziekenhuis naar een beter bereikbare plek in het dorp met meer parkeergelegenheid. Gezocht wordt naar een pand waar de (minstens) dertien medische specialismen die in Sliedrecht spreekuren houden, overzichtelijk bij elkaar komen te zitten in een voor patiënten aantrekkelijke ruimte. Het huidige gebouw in de Wilhelminastraat wordt te koop aangeboden.

De nieuwe locatie Sliedrecht wordt net zo mooi als de gerenoveerde gedeelten van onze vestigingen in Dordrecht en Zwijndrecht”, spiegelt bestuursvoorzitter Peter van der Meer voor. "We streven naar een ruime hal die tevens ontmoetingsplek is, van waaruit patiënten meerdere specialismen gemakkelijk kunnen overzien en bereiken. Ook voor onze mensen die daar werken, wordt het prettig om elkaar vaker te zien en gemakkelijker te kunnen overleggen."

Zorg steeds complexer
Het huidige ziekenhuisgebouw in Sliedrecht past al langere tijd niet meer bij de functie die het tegenwoordig heeft. "In het verleden was het een compleet klein ziekenhuis, met operatiekamers en verpleegafdelingen", vertelt Van der Meer. "Hoe fijn dat ook was voor de Sliedrechtse bevolking, het was niet vol te houden binnen de hedendaagse veiligheids- en kwaliteitseisen. Medische zorg wordt steeds complexer. Allerlei ingrepen moeten tegenwoordig plaatsvinden in een groot centrum, waar alles achter de hand is in geval van complicaties. Dit is overal in Nederland het geval."


De huidige ziekenhuislocatie in de Wilhelminastraat.


Poliklinisch centrum
De locatie Sliedrecht heeft zich hierdoor de afgelopen tien à vijftien jaar ontwikkeld tot een intensief gebruikt poliklinisch centrum. Van der Meer: "Het is voor de patiënten uit Sliedrecht prettig om dichtbij huis een eerste bezoek te kunnen brengen aan een medisch specialist. Als dan blijkt dat er een ingreep of ingewikkeld onderzoek nodig is, ga je naar een van onze hoogwaardige centra in Dordrecht of Zwijndrecht. Iets verder weg, maar nog wel in de regio. De uitslag of de nazorg krijg je weer dicht bij huis, in je eigen gemeente." Deze functie wil het Albert Schweitzer ziekenhuis in Sliedrecht beslist behouden, stelt Van der Meer. "Dit is een drukke en belangrijke locatie voor ons, met elk jaar ruim 50.000 consulten en ruim 20.000 radiologische onderzoeken."

Kleiner en mooier
Maar het gebouw uit 1968 is op een punt gekomen waar een miljoeneninvestering nodig is om het voor langere tijd aan de wettelijke eisen te laten voldoen, aldus de bestuursvoorzitter. "Dat vinden we niet verstandig en niet verantwoord, te meer omdat het voor meer dan de helft leegstaat. Dat is ook nadelig voor de uitstraling. Veel zorgverleners zien elkaar maar af en toe. Om die redenen willen we een meer compacte en daardoor goedkopere, maar ook mooiere plek zoeken in Sliedrecht."

Onderzoek
Een gespecialiseerd adviesbureau heeft het afgelopen jaar samen met het ziekenhuis onder de loep genomen hoeveel patiënten er op de locatie Sliedrecht komen en waar zij wonen. Ook de wensen van de medische vakgroepen en de huisartsen zijn meegenomen in een totaalplaatje van het benodigde aantal vierkante meters. "Dat aantal blijkt aanzienlijk kleiner dan de omvang die we nu hebben en waar we dus ook kosten aan hebben", zegt Van der Meer. "Als we een kleinere vestiging ook nog eens zo inrichten dat verschillende specialismen op verschillende dagen dezelfde ruimtes kunnen gebruiken, kun je het nuttige met het aangename verenigen. We krijgen de kans om met een verantwoorde investering een fraaie ziekenhuislocatie tot stand te brengen in Sliedrecht."


Het gebouw uit 1968 is op een punt gekomen waar een miljoeneninvestering nodig is om het voor langere tijd aan de wettelijke eisen te laten voldoen.

Pijnbehandelcentrum
In de huidige locatie Sliedrecht is één specialisme aanwezig dat naast spreekkamers ook gebruik maakt van gespecialiseerde onderzoeks- en behandelkamers en van een operatiekamer. Dat is het Pijnbehandelcentrum: een hoogwaardig centrum waar acute en chronische pijn volgens de nieuwste inzichten wordt behandeld en tevens één van de speerpunten van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Van der Meer: "Het Pijnbehandelcentrum trekt met superspecialistische zorg patiënten uit het hele Drechtstedengebied en zelfs van ver daarbuiten. Dit is dus geen op Sliedrecht gerichte voorziening. In de locatie Zwijndrecht kunnen we operatiecapaciteit maken voor het Pijnbehandelcentrum. Daarom hebben we besloten het Pijnbehandelcentrum als één geheel naar het ziekenhuis in Zwijndrecht te verplaatsen. Daar komt het goed tot zijn recht. In Sliedrecht hoeft dan geen operatiekamer te worden gebouwd."

Samen met de gemeenschap
Passend bij de gebleken ruimtebehoefte, gaat het ziekenhuis nu een pand in Sliedrecht zoeken dat goed bereikbaar is en voldoende parkeergelegenheid heeft. Vanaf komende zomer wordt het besluit nader uitgewerkt. Daarbij worden Sliedrechtse huisartsen, de Cliëntenraad namens de patiënten, het gemeentebestuur en lokale zorg- en maatschappelijke organisaties zo veel mogelijk betrokken. Van der Meer: "Het wordt een verandering waar iedereen profijt van heeft. Samen met de hele Sliedrechtse gemeenschap gaan we daarvoor zorgen."

U bent nu hier

MijnASzIk ben zorgverlenerNieuwsberichten professionals2017MeiNieuwe start voor een fraaiere ziekenhuislocatie in Sliedrecht
Naar boven