Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over corona. Lees meer

Kopafbeelding

Toegangstijden poli Neurologie flink omlaag

De neurologen in het ASz werken hard aan het verlagen van de toegangstijden tot de polikliniek Neurologie. Daartoe geldt onder andere met ingang van 15 januari aanstaande een nieuw triagesysteem. Neuroloog Veerle Nanninga licht de voordelen toe.

“De langere toegangstijd tot de polikliniek Neurologie is ons al een tijd een doorn in het oog, zoiets werkt voor niemand prettig,” stelt neuroloog Veerle Nanninga vast. “Om daarin een verbeterslag te kunnen maken, hebben de neurologen in ons ziekenhuis in de afgelopen drie maanden vakantiedagen ingeleverd. Hierdoor hebben zij 450 extra nieuwe patiënten kunnen zien, waarmee de toegangstijd tot onze polikliniek van bijna vier maanden is teruggebracht naar zeven weken. Om dat zo te kunnen houden, hebben we een plan van aanpak opgesteld.”

Nieuw dubbel triagesysteem
Als gevolg van deze nieuwe aanpak worden na of tijdens de specialistische behandeling gespecialiseerde verpleegkundigen en de physician assistant ingezet om een deel van de controles van de neuroloog over te nemen. Bijvoorbeeld bij de ziekte van Parkinson en Multiple Sclerose resulteert dat in een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van zorg. Patiënten uit het adherentiegebied van het Albert Schweitzer ziekenhuis krijgen bovendien voorrang bij afspraken op de polikliniek. Daarnaast geldt er met ingang van 15 januari aanstaande een nieuw triagesysteem, waarbij physician assistant Arina Groenheide de triage van alle regulier verwezen patiënten zal verzorgen, uiteraard in nauw overleg met de neurologen. Dat heeft diverse voordelen.

De voordelen
“Controlepatiënten die een langere tijd niet geweest zijn, worden niet meer als nieuwe patiënten ingepland maar als controlepatiënt. Dat scheelt tijd. We gaan tevens iets kritischer naar de verwijsbrieven kijken. De meeste huisartsen schrijven die al voortreffelijk, maar soms is de reden van verwijzing niet helemaal duidelijk. In zo’n geval zullen we contact opnemen met de huisarts. Dat doen we ook als we denken dat een advies van de neuroloog de huisarts kan helpen om de zorg te optimaliseren. Of als we menen dat verwijzing naar een ander specialisme eerder geïndiceerd is.

Naast de triage van de regulier verwezen patiënten door de physician assistant blijft er natuurlijk dagelijks een speciale triage voor patiënten die verwezen zijn via ZorgDomein/verkorte toegangstijd. Deze verwijzingen worden elke ochtend door de neuroloog gelezen. Indien nodig kunnen deze patiënten op korte termijn gezien worden of volgt telefonisch overleg met de huisarts. ”

Verzoek
Kan de huisarts nog iets doen? “Zeker. Het werkt prettig en snel wanneer in de verwijsbrief de belangrijkste verwijsreden zo duidelijk mogelijk vermeld staat. Een snelle verwijzing via ZorgDomein is sowieso wenselijk. Alle medewerking stellen we natuurlijk bijzonder op prijs. Zo kunnen we samen de toegangstijden tot onze polikliniek acceptabel houden en zorgdragen voor optimale neurologische zorg in onze regio.”

Om bij spoed de bereikbaarheid van de dienstdoende neuroloog te vergroten, is een overleglijn ingesteld. Als acute neurologische zorg vereist is, kunt u de dienstdoende neuroloog zoals gebruikelijk bereiken op (078) 654 10 41. Indien u met de neuroloog wilt overleggen, kunt u bellen naar (078) 654 64 61. U wordt direct doorverbonden met één van de neurologen.

U bent nu hier

MijnASzIk ben zorgverlenerNieuwsberichten professionals2017DecemberToegangstijden poli Neurologie flink omlaag
Naar boven