Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over corona. Lees meer

Kopafbeelding

Editorial: Kritische partner

“We are not our best yet”, aldus een slogan van de Mayo Clinics, één van de beste ziekenhuizen in Amerika. Ik sprak onlangs op een congres met mensen van dit ziekenhuis en was onder de indruk. Topzorg leveren en dan toch nog altijd streven naar verbetering: ik vind het een bewonderenswaardig streven. Het is bovendien een ambitie die ook in ons Albert Schweitzer ziekenhuis centraal staat. Het motto ‘Elke dag beter’ vomt de leidraad in ons strategiedocument 2017-2020, dat naar verwachting eind dit jaar gereed moet zijn en nu volop onze aandacht heeft.

In dit strategiedocument staan acht thema’s centraal, ik noem u er vier. ‘Keuzes maken om sterk te blijven’ geeft aan dat we focussen op prioriteiten. De basiszorg moet goed en efficiënt op orde zijn, daarnaast willen we excelleren in enkele topklinische zorgaandachtsgebieden. ‘Topkwaliteit of ga je voor een 7?’ is een tweede thema, dat in dit kader geen toelichting behoeft: u herkent ongetwijfeld welke keuze wij maken. ‘Hoe wij onszelf beter maken door opleiding en onderzoek’ maakt duidelijk hoe wij onze zorg state of the art willen houden, waarbij we onszelf continu blijven ontwikkelen. ‘Samen werken voor onze patiënt’ is een vierde thema, dat aangeeft voor wie we ons sterk maken en mèt wie we dat doen.

Het spreekt immers voor zich dat wij optimale zorg niet alleen kunnen leveren, zoals we ook ons strategiedocument als Raad van Bestuur niet alleen willen samenstellen. Dat doen we heel nadrukkelijk samen met onze medewerkers en externe partijen, waaronder u, onze verwijzers. Om uw input op ons handelen te vernemen, reserveren we in onze agenda bewust momenten om met u in gesprek te komen, zoals het bestuurlijk overleg, de huisartsenlunches en nascholingsavonden. Daarnaast zijn we ook op andere momenten bereikbaar voor uw suggesties. Ons verzoek aan u is oprecht gemeend: blijft u vooral kritische partner van het ASz, niet alleen ten behoeve van de strategiebepaling maar vooral ook betreffende onze dagelijkse zorgverlening. Laat ons weten waar u tevreden over bent en wat er beter kan. Zo helpt u ons om onze ambitie waar te maken. ‘Elke dag beter’: uw input is te allen tijde welkom.

Anneke Sanderse,
Raad van Bestuur Albert Schweitzer ziekenhuis
a.sanderse@asz.nl

U bent nu hier

MijnASzIk ben zorgverlenerNieuwsberichten professionals2016MeiEditorial: Kritische partner
Naar boven