Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over corona. Lees meer

Kopafbeelding

Verwijsregistratie: goed om te weten

De registratie van verwijsbrieven gebeurt in ons ziekenhuis primair door de polikliniekassistenten, die momenteel hierin extra worden geschoold. Hierbij komt ook de verslaglegging nog eens goed aan de orde, enkele belangrijke uitgangspunten leest u hieronder.

Met betrekking tot de verwijsbrief zelf is het wellicht nuttig om de huidige vereisten daaromtrent allereerst nog even op een rij te zetten:

Een verwijsbrief is een jaar geldig. Dat wil zeggen dat de patiënt binnen 365 dagen na afgifte van de verwijsbrief zich voor het eerst op de polikliniek moet hebben gemeld.
Een nieuwe verwijsbrief is nodig als:
• de patiënt uitbehandeld was en op eigen initiatief belt voor een afspraak, ook als de patiënt aangeeft dat het dezelfde zorgvraag betreft;
• als de medisch specialist aangeeft dat de patient, die in eerste instantie uitbehandeld was, bij terugkerende klachten weer gezien moet worden;
• indien het (o.b.v. verslaglegging) onduidelijk was of patiënt nog terugkomt.

Geen nieuwe verwijsbrief is nodig gedurende de behandeling en bij periodieke controles op verzoek van de medisch specialist, ook als het bijvoorbeeld een tweejaarlijkse controle betreft.

Duidelijk noteren
Voor de verslaglegging gelden de volgende richtlijnen:
• de verslaglegging is de verantwoordelijkheid van de medisch specialist;
• als de patiënt onder controle blijft, is hierbij van groot belang dat de specialist in de patiëntstatus duidelijk vastlegt dat de patiënt met betreffende periodiciteit poliklinisch gezien blijft worden;
• de opmerking ‘controle zo nodig’ of ‘bij klachten terugkomen’ is onvoldoende concreet cq. hierbij moet voor patiënt duidelijk zijn dat in dat geval wederom een verwijsbrief noodzakelijk is;
• als de patiënt is uitbehandeld, moet dit in het dossier/brief/EPD genoteerd worden.
Huisartsen kunnen dus in de status zien of een verwijsbrief geïndiceerd is.

U bent nu hier

MijnASzIk ben zorgverlenerNieuwsberichten professionals2016FebruariVerwijsregistratie: goed om te weten
Naar boven