Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over corona. Lees meer

Kopafbeelding

Proef: huisarts laat specialist meekijken zonder verwijzing

7 oktober 2016

22 huisartsen in de Drechtsteden en de Alblasserwaard doen mee aan een proef, waarbij ze een medisch specialist kunnen laten 'meekijken' naar hun patiënt zónder dat er een formele doorverwijzing plaatsvindt. Het gaat om situaties uit de huisartsenpraktijk waarin een echte doorverwijzing naar het ziekenhuis (nog) niet aan de orde is, maar waar de patiënt en de huisarts toch gebaat zijn bij een extra paar deskundige ogen.

De pilot met de naam 'Huisarts+poli' is een initiatief van de huisartsenzorggroep ZGWA en het Albert Schweitzer ziekenhuis en duurt een halfjaar. Het gezamenlijke doel is om verwijzingen die niet strikt noodzakelijk zijn te voorkomen. Het gebeurt nu vaak dat een huisarts, soms mede op aandringen van de patiënt, doorverwijst 'ter geruststelling' of 'voor de zekerheid'. Ziekenhuiszorg is echter duurder dan huisartsenzorg. Het kost de patiënt bovendien eigen risico. Een bezoek aan de Huisarts+poli kost de patiënt niets, ook niet in de vorm van eigen risico, doordat de patiënt formeel onder de hoede blijft van de huisarts. De medisch specialist ontvangt voor het 'meekijkconsult' een vergoeding van de zorgverzekeraar die lager ligt dan het normale tarief voor een polikliniekbezoek.Reumatoloog Ilja Tchetverikov van het Albert Schweitzer ziekenhuis in gesprek met een patiënt op de Huisarts+poli. FOTO HANS TEN VOORDE

Advies
Nadat de specialist de patiënt heeft gezien, adviseert hij of zij de huisarts over de noodzaak van een daadwerkelijke verwijzing en geeft indien mogelijk advies over de verdere behandeling door de huisarts zelf. Het consult vindt overdag plaats in de spreekkamer van de Regionale Huisartsenpost Drechtsteden in Dordrecht. De dienstverlening staat verder los van de Huisartsenpost, die overdag overigens gesloten is.

Efficiënter
Patiënten kunnen alleen naar de Huisarts+poli via hun huisarts. Deze moet daarvoor deelnemen aan de proef. Na de pilotperiode bekijken de ZGWA en het ziekenhuis of deze manier van werken kan helpen om de zorg structureel efficiënter en goedkoper te maken en nauwer samen te werken. De deelnemende specialismen zijn dermatologie, reumatologie, interne geneeskunde, orthopedie en gynaecologie.

U bent nu hier

MijnASzIk ben zorgverlenerNieuwsberichten professionals2016OktoberProef: huisarts laat specialist meekijken zonder verwijzing
Naar boven