Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over corona. Lees meer

Kopafbeelding

Samenwerking neurologen en huisartsen in strijd tegen de lange toegangstijd

Leden van de vakgroep Neurologie en een aantal huisartsen hebben onlangs gesproken over de lange toegangstijden. Het aanbod aan patiënten overstijgt de capaciteit en er is bij beide partijen bezorgdheid over het risico dat sommige patiënten langer moeten wachten dan medisch verantwoord is. Om te waarborgen dat patiënten met medische urgentie tijdig worden geholpen hebben de neurologen het triage aanbod via ZorgDomein uitgebreid. Dat betekent dat u verwijzingen, waarvoor u op medische gronden de reguliere toegangstijd te lang acht, of waarover u twijfelt, via ZorgDomein triage kunt aanbieden voor alle verwijsredenen behalve lage rugklachten. De neuroloog zal op basis van de verwijsbrief de urgentie en de toegangstijd bepalen. De patiënt wordt telefonisch of per post benaderd voor de afspraak.

Gekoppeld aan de triageverwijzing bestaat de mogelijkheid voor telefonisch overleg. Vermeld uw overlegnummer in de ZorgDomein verwijzing indien u hier gebruik van wilt maken. De neuroloog zal de eerstvolgende werkdag rond 8 uur de verwijzing triëren en telefonisch contact met u opnemen.

Een deel van de verwijzingen betreft patiënten met lage rugklachten waarbij géén sprake is van een radiculair syndroom. Alhoewel er begrip is voor de ziektelast betreft het hier vrijwel altijd geen strikt neurologische aandoening tenzij er alarmsymptomen zijn .Deze groep patiënten draagt wel bij aan het oplopen van de toegangstijd. We zijn voornemens om, in overleg met enkele collega huisartsen, te onderzoeken of een speciale HNP-poli gestart kan worden.
 

U bent nu hier

MijnASzIk ben zorgverlenerNieuwsberichten professionals2015JuniSamenwerking neurologen en huisartsen in strijd tegen de lange toegangstijd
Naar boven