Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over corona. Lees meer

Kopafbeelding

Column: Kwaliteitsgesprek

Enige tijd geleden heb ik bij u aangekondigd dat er kwaliteitsgesprekken zouden gaan plaatsvinden. Tijdens dit gesprek praten delegaties van huisartsen en medisch specialisten in het ASz met elkaar over de samenwerking en de zorg die zij aan patiënten verlenen. Doel van het gesprek is het inventariseren van eventuele knelpunten en waar mogelijk het opstellen van verbeterpunten.

Het eerste kwaliteitsgesprek vond vorige week plaats, tussen afvaardigingen van de huisartsen in onze regio en enkele neurologen van het ASz. Punten die aan de orde kwamen, waren onder andere de toegangstijden - voor alle aanwezigen een heikel punt-, de telefonische bereikbaarheid en gemaakte afspraken over de zorgverlening. Het resultaat mag er zijn: alle betrokkenen zijn unaniem tevreden over het 1,5 uur durende overleg. De vakgroep Cardiologie is de tweede vakgroep die nog vóór de zomer een kwaliteitsgesprek met een afvaardiging van de huisartsen zal aangaan.
Als groot voorstander van deze gesprekken ga ik ervanuit dat meerdere specialismen snel volgen. Betere kennis over elkaars werkzaamheden leidt immers tot meer begrip en een betere zorgkwaliteit.

Vanaf volgende maand ga ik genieten van mijn vrije tijd. Dank u voor de prettige samenwerking en blijft u vooral met elkaar in gesprek. De patiënt wordt hier immers uiteindelijk beter van en dat streven maakt elk gesprek de moeite meer dan waard.

Tea Crezée, manager Bureau Huisartsencontacten
t.a.crezee@asz.nl 

Naar boven