Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over corona. Lees meer

Kopafbeelding

Samen werken aan veilige medicatieoverdracht

Maar liefst 33 zorginstellingen in de regio Drechtsteden, Gorinchem en omstreken (Waardenland) hebben op 3 juli het Convenant Medicatieoverdracht ondertekend. Belangrijkste doelstelling: veilig en correct gebruik van geneesmiddelen en het verkleinen van kans op fouten. 

De ondertekenaars, allen lid van Drechtzorg, hebben in dit convenant vergaande afspraken gemaakt voor het veilig overdragen van - én over en weer inzicht geven in – de medicatiegegevens van hun patiënten en cliënten. In het convenant zijn gedetailleerde werkafspraken beschreven voor een optimale en veilige elektronische medicatieoverdracht volgens de landelijke normen.

Via het convenant verplichten de partijen zich ertoe om te werken via het zogenaamde Landelijk Schakelpunt (LSP): een regionaal ingedeelde landelijke infrastructuur, waarlangs medische gegevens uitgewisseld kunnen worden. Dit LSP is deels al in gebruik in onze regio.
Er is één belangrijke mits: de patiënt moet toestemming hebben gegeven voor uitwisseling van deze gegevens. Via de website www.ikgeeftoestemming.nl kan iedereen aan zijn/haar huisarts en apotheek, en binnenkort ook aan het ziekenhuis en andere zorginstellingen, akkoord geven om medicatiegegevens te delen. Toestemming geven is niet verplicht, maar het nut van het schakelpunt bewijst zich alleen maar als de patiënt dit wel heeft gedaan.

Verwachting
De 33 instellingen verwachten van elkaar dat ze de afspraken uit het convenant uiterlijk eind dit jaar hebben doorgevoerd in hun organisatie. Wie dan nog niet op het LSP is aangesloten, moet de medicatieoverdracht via andere communicatiemiddelen verzorgen.

U bent nu hier

MijnASzIk ben zorgverlenerNieuwsberichten professionals2014SeptemberSamen werken aan veilige medicatieoverdracht
Naar boven