Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over corona. Lees meer

Kopafbeelding

“De opleiding tot kinderarts hoort in ons STZ-ziekenhuis thuis”

De vakgroep en afdeling Kindergeneeskunde in het ASz verwelkomden op 1 april j.l. de eerste AIOSKindergeneeskunde. Het goed opleiden van een basisarts tot kinderarts is een extra taak en uitdaging voor de vakgroep. Kinderarts Theo Sas: “Maar eigenlijk leiden we al jaren op.”

Het geven van onderwijs aan arts-assistenten is niet nieuw voor de vakgroep Kindergeneeskunde van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Dit team verzorgt al jarenonderwijs aan co-assistenten, begeleidt AIOS-en voor de opleiding SEH-arts in een driemaandelijkse stage en verwelkomt tevens huisartsen in opleiding voor een stage Kindergeneeskunde. “Alleen de opleiding tot kinderarts ontbrak nog,”vertelt kinderarts en opleider Theo Sas.“Maar deze opleidingsplaats hoort er in een groot STZ-ziekenhuis als het onze natuurlijk gewoon bij. Daarom hebben we de aanvraag vorig jaar ingediend, zijn we gevisiteerd en hebben we onlangs de opleiding gekregen.”

Uitgebreide voorbereiding
Aan het verkrijgen van deze plaats ging de nodige voorbereiding vooraf. “De basis voor het noodzakelijke onderwijs was er al, maar dat hebben we in de afgelopen jaren verder geoptimaliseerd. We hebben al jaren goed contact met het Sophia Kinderziekenhuis / Erasmus MC in Rotterdam: de kinderartsen in opleiding doen daar hun academische stage van 3,5 jaar en de overige 1,5 jaar hun perifere stage in één van de zes algemene opleidingsziekenhuizen, waaronder nu ook het ASz. Samen met ons Leerhuis hebben we de erkenningsaanvraag geschreven, waarna de visitatie kon worden aangevraagd en voorbereid.” Dat bleek niet voor niets: de opleidingsplaats is toegekend en op 1 april verwelkomde het team op de afdeling Kindergeneeskunde de eerste AIOS Kindergeneeskunde. Op 1 januari 2015 volgt een tweede AIOS.

Intensieve supervisie
“Arts-assistenten worden op de afdeling intensief gesuperviseerd, omdat zieke kinderen relatief kwetsbare patiënten zijn. De AIOS-en doen een groot deel van hun stage zelfstandig polikliniek. Uiteraard worden deze patiëntencontacten goed vóór- en nabesproken en wordt er zonodig bij een consult meegekeken door een kinderarts.”

Verandering voor de huisarts?
“Voor huisartsen verandert er niets in de manier van verwijzen. Overdag krijgen ze nog steeds een kinderarts aan de spoedtelefoon. Ze zullen hooguit wat vaker een polibrief ontvangen die door een AIOS geschreven is. Natuurlijk gebeurt dit onder supervisie van de kinderartsen.”

Kwaliteitsniveau monitoren
Onnodig om te zeggen dat het team van de afdeling Kindergeneeskunde blij is met deze nieuwe ontwikkeling. “We hebben ervaring met opleiden, vinden het leuk om te doen. Het houdt ons tevens scherp om het niveau van onze eigen kwaliteit te blijven monitoren. Deze nieuwe opleidingsplaats is een mooie uitdaging, die we enthousiast aangegaan zijn.”
 

U bent nu hier

MijnASzIk ben zorgverlenerNieuwsberichten professionals2014Juni“De opleiding tot kinderarts hoort in ons STZ-ziekenhuis thuis”
Naar boven