Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over corona. Lees meer

Kopafbeelding

Column: Samen optrekken

De verschuivingen in de zorg die ons te wachten staan, zijn in veel gevallen een prima zaak. Deze zorgverschuiving van tweede- naar eerstelijnszorg is echter wel een complexe en spannende opgave. Zorgverzekeraars, ziekenhuizen en huisartsen spelen hierbij een belangrijke rol, waarbij er sprake is van gedeelde én tegengestelde belangen.

Tijdens een deze week gehouden overleg inzake deze kwestie hebben bestuurders van ons ziekenhuis én van de verschillende zorggroepen van de huisartsen afgesproken om samen op te trekken. In januari gaan we een dagdeel plannen waarop we een gezamenlijke strategie gaan bepalen. Hoe versterken we bijvoorbeeld de eerstelijn? En wat verstaan we onder anderhalflijnszorg? Door begrippen en afspraken duidelijk te formuleren, kunnen we een goede kwaliteit zorg aan de patiënt gewaarborgd houden. Dit dient te allen tijde onze eerste prioriteit te zijn. We maken ons er graag samen hard voor.

Tea Crezée, manager Bureau Huisartsencontacten
Naar boven