Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over corona. Lees meer

Kopafbeelding

Centrale toegang voor verwijzers tot dementieconsulenten

Voor de verwijzers in de regio is per 1 januari 2014 de centrale toegang tot de dementieconsulenten geregeld: er is hiervoor één telefoonnummer en één e-mailadres.Verwijzers kunnen een dementieconsulent bereiken via:

Centraal telefoonnummer: 0183-644150
Centraal e-mailadres: info@ketenzorgdementiewaardenland.nl

Wanneer?
Een dementieconsulent kan worden ingezet als de diagnose dementie is gesteld. Indien u als verwijzer inzicht wilt krijgen in de situatie van patiënten kunt daarvoor ook een dementieconsulent inschakelen. Geeft u dat dan aan bij de verwijzing. Als u als verwijzende arts een dementieconsulent wilt inschakelen kunt u dit heel direct doen door bovenstaand telefoonnummer of e-mailadres daarvoor te gebruiken. Wij adviseren u verwijzingen via de e-mail te laten verlopen, deze weg is het snelst.

Hoe?
De dementieconsulenten brengen veel tijd door bij cliënten en zijn daardoor telefonisch niet altijd makkelijk bereikbaar.
Er zijn per gemeente vaste teams van dementieconsulenten, uw verwijzing wordt direct aan het juiste team doorgegeven.
Uw verwijzing moet in elk geval de volgende gegevens bevatten:
- NAW-gegevens en telefoonnummer van de patiënt,
- telefoonnummer en gegevens contactpersoon!
- Is er een diagnose gesteld?

In de regio Waardenland kent de Ketenzorg Dementie een sterke ontwikkeling. Het team van dementieconsulenten/casemanagers dementie begeleiden momenteel al 1800 mensen met dementie en hun naasten. De dementieconsulenten zijn specialisten op het gebied van de zorg voor mensen met dementie, zij hebben daarvoor een gerichte opleiding gevolgd.

In de bijlage op deze pagina vindt u een informatiekaart met daarop de stappen bij verwijzing! Binnen 2 weken hoort u wie de dementieconsulent is, die uw patiënt gaat begeleiden. De dementieconsulent zal u in elk geval twee keer per jaar, en indien gewenst vaker, informeren over de situatie van de cliënt en indien noodzakelijk zal met u worden overlegd over de te nemen stappen.

Mocht u de kaart in hardcopy willen ontvangen, dan kunt u altijd contact opnemen met het kantoor van Stichting Drechtzorg.

U bent nu hier

MijnASzIk ben zorgverlenerNieuwsberichten professionals2014JanuariCentrale toegang voor verwijzers tot dementieconsulenten
Naar boven