Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over corona. Lees meer

Kopafbeelding

Nieuwe medisch specialisten

Nieuwe internist-hematoloog


Sinds mei werkt dr. Peter Westerweel, internist-hematoloog, in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Westerweel rondde in 2003 zijn studie geneeskunde af aan de Universiteit Utrecht.
.In 2008 promoveerde hij op het onderwerp ‘Vascular progenitor cells in renal and cardiovascular disease’. Vervolgens specialiseerde hij in het UMC tot internist-hematoloog. In 2013 rondde hij de opleiding succesvol af.. Naast internist-hematoloog is hij ook sportduikarts, gecertificeerd door de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde. Peter Westerweel is werkzaam op de locaties Dordwijk en Zwijndrecht en bereikbaar via (078) 654 64 32 of p.e.westerweel@asz.nl.

Erik von Meyenfeldt nieuwe chef de clinique longchirurgie
Longchirurg Erik von Meyenfeldt is de nieuwe chef de clinique van de maatschap Chirurgie van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Zijn speciale aandacht gaat uit naar kijkoperaties van de borstkas en longen. “Longchirurgie is een vak in ontwikkeling en het is een prachtige uitdaging om daar de komende decennia een bijdrage aan te mogen leveren.”

Erik von Meyenfeldt ging medicijnen studeren om chirurg te worden. Na zijn studie aan de UvA in Amsterdam werkte hij dan ook eerst als assistent chirurg in Leiden. Daarna specialiseerde hij zich tot chirurg. Tijdens deze opleiding kwam hij in aanraking met longchirurgie, een aandachtsgebied dat hem uitermate boeide. Dus rondde hij zijn opleiding tot chirurg af met een differentiatiejaar longchirurgie en chirurgische oncologie en specialiseerde hij zich tot longchirurg.
“Met name het praktisch handelen binnen de chirurgie spreekt mij aan,” zegt Von Meyenfeldt. “Bij longchirurgie is er bovendien sprake van een vrij complexe anatomie; het tere weefsel vereist delicaat opereren en bij menig patiënt is er sprake van oncologische problematiek. Dat maakt dit tot een extra uitdagende vorm van chirurgie, waarbij je als chirurg met verschillende disciplines samenwerkt. Uit deze samenwerking haal ik een groot deel van mijn werkplezier.”

Kijkoperaties
Bij longchirurgie neemt het aantal kijkoperaties in borstkas en longen de laatste jaren een grote vlucht; niet verwonderlijk dus dat Von Meyenfeldt deze kijkoperaties als speciaal aandachtsgebied heeft. “Longchirurgie is als vak volop in ontwikkeling. Ik kijk ernaar uit om hier de komende decennia een bijdrage aan te mogen leveren.” Hoewel de longchirurgie een zwaartepunt is in zijn chirurgisch oncologisch palet, behoren ook aandoeningen als borstkanker, darmkanker en schildklierproblemen tot zijn werkveld.

Informatieuitwisseling
Communicatie met collega’s vindt Erik von Meyenfeldt onmisbaar. “Het is belangrijk dat de collega-specialisten binnen en buiten ons ziekenhuis plus de huisartsen in onze regio goed op de hoogte zijn van de werkwijze van de longchirurg. Omgekeerd geldt dat natuurlijk ook: als longchirurg ben ik geïnteresseerd in wat collega’s voor hun patiënten belangrijk vinden. Ik wil graag een bijdrage leveren aan deze informatie-uitwisseling. Huisartsen die vragen hebben over operaties van hun patiënten, zullen hierover logischerwijs in eerste instantie met de longarts contact opnemen. Indien gewenst geef ik daarop graag aanvullende informatie.” U kunt Erik von Meyenfeldt bereiken via e.m.von.meyenfeldt@asz.nlen (078) 6550580.

U bent nu hier

MijnASzIk ben zorgverlenerNieuwsberichten professionals2013MeiNieuwe medisch specialisten
Naar boven