Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over corona. Lees meer

Kopafbeelding

Laaggeletterde patiënt? Meld het in ZorgDomein!

“U moet nuchter komen” of “stop bijtijds met uw bloedverdunners”: iemand die laaggeletterd is, kan deze informatie niet lezen. Daarom besteden we in ons ziekenhuis veel aandacht aan laaggeletterdheid. Uw hulp daarbij is onmisbaar: sinds kort kunt u in ZorgDomein aangeven of een patiënt laaggeletterd is.

“Ruim 1,5 miljoen mensen in Nederland zijn laaggeletterd en het gemiddelde in de regio Drechtsteden ligt nog eens hoger dan het landelijk gemiddelde,” zegt Jacqueline Blase, adviseur patiëntencommunicatie van ons ziekenhuis. “Het gaat hier om mensen tussen de 16 en 75 jaar die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. De omgeving weet vaak niet dat zij laaggeletterd zijn, mensen schamen zich ervoor om dit te zeggen. Meestal hebben zij ook een groot scala aan trucjes en uitvluchten om maar niet ‘door de mand te vallen’. Dat maakt het erg lastig om laaggeletterdheid op te merken.”

Vakje aankruisen
Geletterdheid is een essentiële basisvaardigheid om gezond te worden en te blijven. Blase: “Daarom zijn we vorig jaar in ons ziekenhuis een bewustwordingscampagne gestart rondom laaggeletterdheid. Maar als een patiënt naar ons ziekenhuis komt, willen we natuurlijk het liefst vooraf al weten of deze persoon laaggeletterd is.
Daarom bevat ZorgDomein sinds kort een functionaliteit waarin de huisarts kan aankruisen of een patiënt laaggeletterd is. Het aanvinken daarvan is een kleine moeite waarmee patiënten en behandelaars in het ziekenhuis enorm geholpen zijn. We hopen dat zo veel mogelijk huisartsen hiervan gebruik maken. Hoe eerder we laaggeletterdheid bij mensen kunnen herkennen, des te beter we rekening kunnen houden met deze specifieke patiëntengroep.”

Gratis toolkit voor uw praktijk
Wellicht ondervindt ook ú problemen bij het herkennen van laaggeletterdheid bij uw patiënten. Om u hierbij te helpen, heeft de LHV een toolkit ontwikkeld die u hier gratis kunt downloaden.

Herkennen én handelen!
Hoe herken je laaggeletterdheid en hoe handel je er vervolgens naar? Deze twee vragen staan centraal in de bewustwordingscampagne die vorig jaar in ons ziekenhuis gestart is. Jacqueline Blase: “Er is een grote theaterworkshop georganiseerd en in navolging daarvan worden er workshops en themabijeenkomsten georganiseerd voor teams die daar belangstelling voor hebben. Hierin leren medewerkers om de signalen van laaggeletterdheid bij patiënten te herkennen. Verpleegkundigen zijn al eerder bijgeschoold in het schrijven in eenvoudig Nederlands en interculturele communicatie. We hebben de herkenningswijzer van de landelijke Stichting Lezen en Schrijven in ons ziekenhuis verspreid. Ook hebben we een poster ontwikkeld, waarop we patiënten via stripbeelden aansporen om ons te informeren over hun laaggeletterdheid. Bij dit alles werken we waar mogelijk samen met docenten van het ROC en de laaggeletterden die daar taalles volgen. Momenteel bekijken we of we een regionaal bondgenootschap kunnen vormen met verschillende maatschappelijke partners.”

Meer weten?
Wilt u meer weten over hoe u laaggeletterheid kunt herkennen? Download hier de herkenningswijzer voor artsen over lees- en schrijfproblemen.

U bent nu hier

MijnASzIk ben zorgverlenerNieuwsberichten professionals2013MeiLaaggeletterde patiënt? Meld het in ZorgDomein!
Naar boven