Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over corona. Lees meer

Kopafbeelding

Nieuw op Zwijndrecht: Acute Zorg Afdeling

Na de sluiting van de afdeling Spoedeisende Hulp op de locatie Zwijndrecht is op deze locatie een nieuwe afdeling gevormd: Acute Zorg Afdeling (AZA). Wat is het doel van deze afdeling en welke patiënten kunt u ernaar verwijzen?

De nieuwe Acute Zorg Afdeling is feitelijk een versmelting van de ‘oude’ afdeling E (IC en CCU) met de voormalige afdeling Spoedeisende Hulp. “Het betreft nadrukkelijk een opnameafdeling, waar low care patiënten alleen op verwijzing van huisarts en/of ambulancepersoneel terechtkunnen,” zegt Micon Bijl, cardioloog en medisch manager van de afdeling. “We beschikken over zeven kamers met daarin twee stabilisatiebedden, drie opnamebedden en twee CCU-bedden, waar patiënten die cardiaal destabiliseren verpleegd kunnen worden. Laatstgenoemde patiënten kunnen natuurlijk ook van andere afdelingen op onze locatie afkomstig zijn. De nieuwe afdeling is goed geoutilleerd met state of the art-apparatuur en wordt bemand door ervaren personeel dat ook werkzaam is op de afdelingen SEH en IC/CCU op de locatie Dordwijk.”

Arts Acute Zorg
Overdag is er altijd een SEH-arts op de afdeling aanwezig die als aanspreekpunt dient voor alle acute zorg op deze locatie. In de avonden, ‘s nachts en in het weekend is de Arts Acute zorg (AAZ) hiervoor beschikbaar. “Dit is een nieuwe functie, die we voor deze afdeling hebben gecreëerd,” zegt Pol Stuart, SEH-arts en initiator/coördinator van het project AAZ. “De functie wordt ingevuld door meerdere artsen niet in opleiding tot specialist die hiervoor een speciale opleiding hebben gevolgd. Buiten de werktijden op Zwijndrecht kan de AAZ op de afdeling SEH op de locatie Dordwijk worden ingezet. Het betreft een pilotproject van één jaar, waarbij we afhankelijk van de ontwikkeling van de patiëntenaantallen zullen kijken of en hoe de AAZ daadwerkelijk bestaansrecht heeft.”
Bijl: “De hele afdeling is een nieuw format in Nederland, dus ook daarvoor geldt dat we de komende tijd goed gaan observeren en evalueren. Vooralsnog geldt dat we op deze locatie een uitstekende afdeling Acute Zorg operationeel hebben.

Kaartje met criteria
Voor de verwijzing van acute zorgpatiënten naar locatie Zwijndrecht zijn verwijscriteria opgesteld. Deze zijn eerder op een handig zakkaartje verstuurd naar alle huisartsen in ons adherentiegebied. Heeft u het kaartje niet ontvangen of wilt u een extra exemplaar? Klik hier voor het kaartje voor de Acute Zorg Afdeling op Zwijndrecht. Benieuwd wanneer u naar de locatie Dordwijk verwijst? Hier leest u de criteria.

U bent nu hier

MijnASzIk ben zorgverlenerNieuwsberichten professionals2013MeiNieuw op Zwijndrecht: Acute Zorg Afdeling
Naar boven