Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over corona. Lees meer

Kopafbeelding

Column: In gesprek

Voor een optimale samenwerking is regelmatig overleg onmisbaar. Dat geldt ook voor de samenwerking tussen u en ons. Onze bestaande overlegstructuur kreeg eind vorig jaar en nieuwe impuls, dankzij het bestuurlijk overleg dat plaatsvond tussen een delegatie van u en uw collega’s en een afvaardiging namens ons ziekenhuis. Het werd een constructief gesprek, waarvan de aanwezigen meenden dat continuering én intensivering wenselijk waren. Daarom organiseren wij ook in 2013 enkele contactmomenten om alle facetten van onze zorgverlening met elkaar te bespreken.

Allereerst worden er twee bestuurlijke overlegbijeenkomsten gepland, waarin strategisch tactische zaken besproken kunnen worden door een delegatie van huisartsen, een afvaardiging van het medisch stafbestuur, een medisch specialist met aandachtsgebied huisartsenzorg en een lid van de Raad van Bestuur. Deze bijeenkomsten vinden dit voorjaar en in het najaar van 2013 plaats.

Daarnaast hebben de huisartsen kenbaar gemaakt dat zij ook over medisch-inhoudelijke zaken van gedachten willen wisselen. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen zoals medicatie-overdracht of ontslagberichtgeving. Een dergelijk overleg staat inmiddels gepland voor de maand mei; erbij aanwezig zijn een delegatie van het medisch stafbestuur, een medisch manager uit elke vakgroep in ons ziekenhuis en een vertegenwoordiging van de verschillende zorggroepen van de huisartsen in onze regio. Een positief nieuw initiatief, dat ongetwijfeld voor herhaling vatbaar is.

Als derde contactmoment vindt op donderdag 26 september in Dordrecht een bindingsmiddag plaats tussen huisartsen en medisch specialisten van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Ook ú bent hiervoor van harte welkom! Tijdens deze bijeenkomst, die waarschijnlijk van 16.00 tot 20.00 uur duurt, krijgt u ruimschoots de mogelijkheid om nader kennis te maken met veel nieuwe collega’s. Naast huisartsen en medisch specialisten zal de Raad van Bestuur aanwezig zijn en voor een hapje plus drankje wordt vanzelfsprekend gezorgd. Over het definitieve programma van deze dag wordt u later nog nader geïnformeerd, maar de datum wilt u wellicht alvast in uw agenda vrijhouden.

Zo kunt u erop vertrouwen dat wij het komend jaar meerdere malen met elkaar in gesprek gaan, op beleidsmatig-, vakinhoudelijk- én sociaal niveau. Wij zien ernaar uit om u te mogen ontmoeten!

Tea Crezée, Manager bureau Huisartsencontacten

Naar boven