Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over corona. Lees meer

Kopafbeelding

Column: Beddenplan

De eerste fase van het ‘beddenplan’ in ons ziekenhuis is goed verlopen. In deze fase stonden de locaties Zwijndrecht en Sliedrecht centraal: we hebben enkele verhuizingen binnen Zwijndrecht gehad en wat verschuivingen van Sliedrecht naar Zwijndrecht. Afgezien van een paar kleine opstartproblemen, op het gebied van telefonische bereikbaarheid en onderlinge afstemming, zijn de eerste weken goed verlopen. Vermeldenswaard is ook het feit dat alle OK's op Zwijndrecht, ondanks de verhuisperikelen, gewoon konden blijven functioneren.
De sluiting van de SEH op Zwijndrecht is eveneens voorspoedig verlopen. Er waren nog wel wat zelfverwijzers die officieel niet meer terecht konden in Zwijndrecht, maar in deze afbouwfase van de Zwijndrechtse SEH werden zij toch behandeld danwel doorverwezen naar locatie Dordwijk.
De informatie die u over deze veranderingen van onze Raad van Bestuur en het VMS-bestuur ontving, heeft z’n vruchten afgeworpen. We mochten rekenen op uw begrip én bereidheid om mee te denken over de nieuwe situatie. Mogen we ook de komende tijd nog om uw medewerking vragen? Uw patiënten blijven tot 17.00 uur welkom op de SEH in Zwijndrecht, maar op een bepaald moment in de middag moet deze patiëntenstroom worden omgebogen naar locatie Dordwijk. We zijn momenteel aan het aftasten wat het beste moment daarvoor is. U kunt uiteraard ook altijd zelf contact opnemen met de SEH-arts om te overleggen wat de juiste verwijzing is op dat moment.
Inmiddels is half maart een begin gemaakt met fase 2 van ons beddenplan, waarbij ook een flink deel van locatie Dordwijk en Amstelwijk betrokken zijn. Afdelingen verhuizen of worden anders van samenstelling, als huisarts merkt u hier weinig van. Tenzij u een patiënt op een verpleegafdeling wilt bezoeken: dan kan deze op een andere plek liggen dan u voorheen misschien gewend was. De bewegwijzering in ons ziekenhuis wordt natuurlijk na een ‘beddenverhuizing’ direct aangepast, zodat u snel de juiste afdeling bereikt.
We hebben er alle vertrouwen in dat fase 2 net zo soepel verloopt als fase 1. 

Tea Crezée, Manager bureau Huisartsencontacten
Naar boven