Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over corona. Lees meer

Kopafbeelding

Behandeling niet meer van start zonder verwijzing

11 november 2013

Het Albert Schweitzer ziekenhuis drukt patiënten op het hart om vóór het eerste bezoek aan de polikliniek een verwijsbrief aan de huisarts te vragen. Zonder verwijzing mag een behandeling niet meer van start gaan, tenzij de patiënt schriftelijk verklaart zelf de kosten te zullen dragen.
 
Het ziekenhuis volgt hiermee - net als andere ziekenhuizen - de strengere regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit. Het ziekenhuis is verplicht om, bij declaratie van de kosten aan de zorgverzekeraar, de verwijsgegevens te vermelden. Hiermee moet onnodig gebruik van dure ziekenhuiszorg worden teruggedrongen. Het is immers de taak van de huisarts om te beslissen of een bezoek aan het ziekenhuis inderdaad nodig is. 


Verwijsbrief altijd nodig bij het eerste bezoek. FOTO FREDERIKE ROOZEN-SLIEKER
 
Datum
Tot op heden werden patiënten zonder verwijsbrief bij het eerste bezoek aan de specialist toch geholpen. Zij kregen het verzoek de verwijzing alsnog snel in orde te brengen. Hierdoor kwam de huisarts soms voor een voldongen feit te staan, omdat de patiënt immers al in het ziekenhuis was geweest. Vanaf nu kan dit niet meer. De datum van de verwijzing moet vóór of uiterlijk op de dag liggen van het eerste ziekenhuisbezoek. 
 
Kosten
Als u bij het eerste bezoek geen verwijsbrief kunt laten zien, kan uw bezoek aan de arts helaas niet plaatsvinden. Wilt u het bezoek aan de arts dan toch laten doorgaan, dan kunt u ervoor kiezen de kosten zelf te dragen. Hiervoor moet ter plekke een overeenkomst worden getekend. De kosten van de behandeling kunnen hoog zijn en staan van tevoren niet altijd vast.
 
Brief
Daarom adviseert het ziekenhuis dringend om geen risico te nemen en altijd eerst de huisarts te bezoeken. De verwijzing kan een brief zijn die de huisarts meegeeft, maar de huisarts kan ook verwijzen via het digitale systeem ZorgDomein. Hij/zij zal u dan vertellen dat de verwijzing al via de computer in het ziekenhuis is aangekomen. 
 
Ambulance
Wie met de ambulance naar het ziekenhuis wordt gebracht, hoeft uiteraard geen verwijzing te hebben. Maar ook bij een bezoek aan de Spoedeisende Hulp, is altijd tussenkomst van de huisarts vereist (buiten kantooruren: de Regionale Huisartsenpost).

U bent nu hier

MijnASzIk ben zorgverlenerNieuwsberichten professionals2013NovemberBehandeling niet meer van start zonder verwijzing
Naar boven