Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over corona. Lees meer

Kopafbeelding

Intensivisten Ponssen en Frank wisselen van plek

Op de IC liggen de allerziekste patiënten. "Dit is een ongelooflijk dynamische en ingewikkelde plek in het ziekenhuis", leggen de beide intensivisten uit. "Ten eerste omdat de zorg hier zeer complex is en daarmee dus ook de apparatuur en de scholing. Tegelijk zijn de middelen die wij inzetten duur en dus schaars, wat weer vraagt om scherp kostenbewustzijn. Daar komt bij dat wij een spin in het web zijn, alle andere afdelingen kunnen naar ons doorverwijzen of advies aan ons vragen over hun patiënten. Het moet hier top zijn, zowel medisch als logistiek. Als er bij ons iets misgaat, is er niemand die dat ondervangt. Dat legt een gezonde druk op ons om kwaliteit te leveren."

Om die kwaliteit te meten en continu te verbeteren, neemt de IC van het Albert Schweitzer ziekenhuis deel aan het landelijke registratiesysteem NICE. Dit is een bron van cijfermateriaal waarmee de patiëntenzorg op diverse IC's kan worden vergeleken. Hieruit komt naar voren dat de afdeling in Dordrecht behoort tot de betere binnen de top-10 in Nederland. In omvang is het de twaalfde IC van Nederland. De IC van het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft een level-3-status, wat het hoogst haalbare niveau van intensieve zorg betekent.

Vanuit deze positie wordt ondersteuning geleverd aan de IC van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Dat ziekenhuis is kleiner en heeft dus ook een kleinere IC, met drie intensivisten en een level-1-status. "Die samenwerking is heel belangrijk voor beide partijen", leggen Frank en Ponssen uit. "Doordat wij continu oproepbaar zijn voor bijstand in Gorinchem, en zij patiënten zonodig naar ons kunnen overplaatsen, kan het Beatrix zijn IC-afdeling handhaven. Dat zou anders niet lukken vanwege wettelijke vereisten. Omgekeerd hebben wij ons hoge niveau mede te danken aan het feit dat wij met Gorinchem erbij een veel groter gebied kunnen bedienen dan alleen ons eigen directe verzorgingsgebied. We profiteren daar aan beide kanten van."

Dit type samenwerking en verdeling van taken tussen ziekenhuizen zal in de toekomst nog sterk toenemen, is de verwachting. Michael Frank: "Daar ligt een van mijn voornaamste uitdagingen voor de komende jaren. Met ziekenhuizen in Rotterdam, Roosendaal en Bergen op Zoom verken ik de mogelijkheden tot samenwerking, niet alleen in de directe patiëntenzorg maar bijvoorbeeld ook op het gebied van weefsel- en orgaandonatie. Wij willen als IC een veelzijdige, centrale speler zijn en blijven in heel Zuidwest-Nederland."

'Het gezicht' van de Intensive Care (IC) van het Albert Schweitzer ziekenhuis, intensivist Huibert Ponssen, heeft de taak van 'medisch manager' per 1 januari overgedragen aan zijn collega Michael Frank. Laatstgenoemde heeft hiermee vanaf nu de leiding op medisch gebied over deze afdeling. Deze wissel heeft menigeen verrast - ook binnen het ziekenhuis - want Ponssen staat bekend als bruisend van energie en ideeën. "Dat klopt, en daarom sta ik ook te popelen om nu weer andere dingen te kunnen gaan doen!", zegt hij.

Ponssen blijft gewoon als een van de zes intensivisten (IC-artsen) actief in de patiëntenzorg. Hij wil zich daarnaast onder meer gaan toeleggen op het onderwijs aan arts-assistenten. Zijn opvolger Michael Frank zegt over hem: "Huibert heeft de IC-geneeskunde binnen dit ziekenhuis vormgegeven, vanaf het moment dat het zo'n vijftien jaar geleden een afzonderlijk specialisme werd. Onze afdeling staat nu als een huis. Het niveau is zeer hoog en we vervullen een belangrijke rol in de regio. Mijn uitdaging is het, om die positie verder te gaan uitbouwen."

'Medisch manager' is binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis de benaming voor de dokter die aan het hoofd staat van een vakgroep of specialisme. Hij of zij is behalve arts ook eerste aanspreekpunt en maker van dagelijkse beleidskeuzes. Michael Frank is nog relatief kort werkzaam in het Albert Schweitzer ziekenhuis - drie jaar - maar stond eerder al aan het hoofd van de IC in het Haga Ziekenhuis in Den Haag. "Ik vind het leuk om sturend bezig te zijn, ik weet dat ik het kan en nog belangrijker: de andere intensivisten hier hebben zeer open hun steun uitgesproken voor mij in deze rol. Ik heb er dus veel vertrouwen in."

U bent nu hier

MijnASzIk ben zorgverlenerNieuwsberichten professionals2013JanuariIntensivisten Ponssen en Frank wisselen van plek
Naar boven