Maatregelen en veelgestelde vragen rondom corona. Meer informatie.

Belangrijke informatie voor patiënten en bezoekers in verband met het coronavirus

Moet ik een mondkapje op in het ziekenhuis?

Wij verzoeken alle patiënten en bezoekers vanaf 13 jaar dringend om een mondkapje te dragen. Als u dit zelf niet heeft, dan kunt u een mondkapje krijgen bij binnenkomst van het ziekenhuis. Het mondkapje is geen vervanging van de andere regels. Houd dus ook altijd anderhalve meter afstand van anderen, desinfecteer regelmatig uw handen en hoest of nies in de binnenkant van uw elleboog. Meer informatie over onze omgang met de landelijke mondkapjesplicht per 1 december 2020 vindt u hier. In de spreek- of behandelkamer verzoeken wij u om altijd de instructies van de zorgverleners over beschermende maatregelen op te volgen. 

Ik ben al volledig gevaccineerd. Moet ik me bij verkoudheidsklachten alsnog laten testen?

Ook als u volledig gevaccineerd bent, is het belangrijk dat u zich bij verkoudheidsklachten laat testen. Het is namelijk nog steeds mogelijk dat u positief op het coronavirus getest wordt en anderen hiermee besmet.

Gaat mijn afspraak (polikliniek, onderzoek of operatie) door?

 • U krijgt van ons een brief waarin wij melden of en wanneer uw afspraak doorgaat. Twee werkdagen vóór de afspraak krijgt u een herinnering per sms. Daarin verwijzen we naar een webpagina om een coronavragenlijst in te vullen. Vul deze vragenlijst niet eerder dan 24 uur voor uw bezoek aan het ziekenhuis in. Voor verdere informatie over hoe het in zijn werk gaat rondom uw afspraak verwijzen we u naar deze webpagina 
 • Voor afspraken bij Radiologie (röntgenfoto's, echo's, scans) mag u zelf bellen, kijk alstublieft bij de volgende vraag.
 • Op dit moment is het nog niet mogelijk om via het patiëntenportaal MijnASz alweer zelf online een afspraak in te plannen. U kunt er wel terecht voor het bekijken van uw geplande afspraken.   
 • Hebben wij uw afspraak bevestigd, maar heeft u op de dag zelf last van klachten zoals hoesten, niezen en/of koorts? Kom dan niet, blijf thuis en beperk uw contacten. Heeft u acute dokterszorg nodig, bel dan uw huisarts. Laat aan de polikliniek alstublieft telefonisch weten dat u niet komt. We maken een nieuwe afspraak met u.

Kan ik zonder afspraak binnenlopen voor bloedprikken?

Ja dat kan. Wel is het momenteel erg druk in de wachtruimtes van het ziekenhuis, vooral in de ochtend. We verzoeken patiënten dan ook om zoveel mogelijk in de middag te komen wanneer zij niet nuchter hoeven te worden geprikt. Ook worden patiënten voor de bloedafname op locatie Dordwijk gesplitst. Met borden wordt duidelijk aangegeven waar u moet zijn. 

Splitsing bloedafname ASz locatie Dordwijk

 • Patiënten met een verwijzing van huisartsen, verloskundigen, trombosediensten en reguliere bloedafname nemen de route naar de bloedafname op de zesde verdieping links van de hoofdingang. Hier is een lift beschikbaar.
 • Patiënten met een verwijzing van de OK, oncologie, poliklinieken en andere specialismen in het ziekenhuis worden verwezen naar de bloedafname op de begane grond via de hoofdingang. De bloedafnames op van het ASz blijven open volgens het bekende inloopsysteem op de normale tijden. De zaterdagpoli op locatie Dordwijk is geopend van 09.00 tot 11.00.

De prikpost van Resultlab op locatie Zwijndrecht is tot nader order gesloten op zaterdag.

Kan ik zonder afspraak binnenlopen voor een röntgenfoto of voor de apotheek in de ziekenhuishal?

 • Het zonder afspraak inlopen voor een röntgenfoto is stopgezet. Wel worden weer alle onderzoeken uitgevoerd - röntgenfoto, echo of CT- of MRI-scan - maar alleen op afspraak. Voor de locaties Dordwijk en Zwijndrecht kunt u, nadat u verwezen bent, bellen naar de polikliniek Radiologie, telefoon (078) 654 71 90. Voor de locaties Sliedrecht en Ridderkerk (alleen röntgenfoto's en echo's) kan een afspraak worden gemaakt bij PoliDirect, telefoon (0184) 43 42 68. Door beperkte capaciteit en minder ruimte in de wachtkamers kan de wachttijd langer zijn dan normaal.
 • De Poliklinische Apotheken in de hal van de locaties Dordwijk en Zwijndrecht zijn normaal geopend, op maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.30 uur.

Kan ik op bezoek komen bij een opgenomen patiënt?

 • Wie zelf klachten heeft zoals hoesten, niezen en/of koorts, mag niet op bezoek komen bij een patiënt (en ook niet zelf naar het spreekuur komen of iemand begeleiden naar het spreekuur). 
 • Ook wie in thuisquarantaine verblijft, met of zonder klachten, mag niet op bezoek komen bij een patiënt (en ook niet zelf naar het spreekuur komen of iemand begeleiden naar het spreekuur). 
 • Per opgenomen patiënt is één bezoeker per dag toegestaan binnen de uren die daarvoor gelden op de betreffende afdeling. Dit moet op één dag dezelfde persoon zijn. Tussentijds wisselen van bezoeker is helaas niet toegestaan. Hieronder staan enkele afwijkingen op die regel genoemd. 
 • Een kind mag op bezoek komen bij een opgenomen patiënt. Het kind moet instructies goed kunnen begrijpen en opvolgen. Tot en met de leeftijd van 12 jaar telt een kind niet als zelfstandige bezoeker en mag het meekomen met een andere, meerderjarige bezoeker. Vanaf 13 jaar geldt het kind wel als zelfstandige bezoeker en moet het dus alleen komen. Tussentijds wisselen van bezoeker tot en met 12 jaar is toegestaan, mits dit buiten het ziekenhuis gebeurt. 
 • In Geboortecentrum Rhena is op de verloskamer één bezoeker toegestaan. Tussentijds wisselen van bezoeker is niet toegestaan. In de kraamsuite (na de bevalling) mag naast de bezoeker (partner of iemand anders) ook één broertje/zusje onder de 13 jaar op bezoek zijn. 
 • Op de Kinderafdeling (T1) en Neonatologie (B1) mogen twee ouders/verzorgers bij het opgenomen kind aanwezig zijn. Dit mag ook één ouder/verzorger samen met één broertje/zusje zijn, altijd in overleg met de verpleegkundige. 
 • Op de IC is één bezoeker per dag toegestaan. Dit moet die dag dezelfde persoon zijn. Tussentijds wisselen van bezoeker is niet toegestaan.  
 • Een bezoeker die de isolatiekamer van een verdachte of positieve coronapatiënt betreedt, moet een medisch mond-neusmasker dragen. 
 • Op de Dagbehandeling Oncologie (F3/chemotherapie) is één begeleider toegestaan. De begeleider mag zelf geen klachten hebben en moet gedurende de therapie zo veel mogelijk op de afdeling blijven.

Mag ik iemand meenemen naar het spreekuur of onderzoek?

 • Ja, maar tijdelijk stellen we hier een maximum aan van één persoon. Deze begeleider mag geen klachten zoals hoesten, niezen en/of koorts hebben. Voor het bijwonen van een onderzoek gelden de gewone regels: soms kan dit niet om medische of veiligheidsredenen. 

Kan de huisarts mij momenteel verwijzen naar het Albert Schweitzer ziekenhuis?

 • De huisarts kan u verwijzen, maar het kan per situatie en per specialisme verschillen of wij de afspraak al meteen met u kunnen maken of nog niet. Uw huisarts kan bij de verwijzing vertellen of u door ons gebeld wordt, of zelf het ziekenhuis moet bellen. In het eerste geval kunt u ons bericht afwachten. In het tweede geval kunt u ons bellen, maar mogelijk krijgt u te horen dat we u nog niet direct kunnen inplannen. U vindt de nummers van de poliklinieken hier (< klik hier).
 • Wordt u verwezen voor een röntgenfoto, echo of scan, bel ons dan alstublieft voor het maken van een afspraak. Voor de locaties Dordwijk en Zwijndrecht: polikliniek Radiologie, telefoon (078) 654 71 90. Voor de locaties Sliedrecht en Ridderkerk (alleen röntgenfoto's en echo's): PoliDirect, telefoon (0184) 43 42 68. 
 • In geval van spoed zal uw huisarts ofwel zelf contact opnemen met het ziekenhuis, ofwel hij/zij zal u vertellen dat u met spoed wordt verwezen en dat u ons snel moet bellen voor een afspraak. 
 • De huisarts kan ook besluiten u aan te melden voor een telefonisch consult of beeldbellen met de medisch specialist.

Ik moet voor mijn afspraak in het ziekenhuis eerst getest worden op corona. Wie betaalt dit?

 • Wanneer u op aanvraag van een arts van het ziekenhuis getest moet worden op corona, dan maakt dit deel uit van de behandeling. Dat betekent dat uw zorgverzekeraar de kosten van de test draagt als onderdeel van de totale kosten. Het tarief voor de behandeling blijft gelijk, met of zonder test. Ook wanneer u de behandeling uit uw eigen risico moet betalen, zijn er voor u dus geen extra kosten gemoeid met de test. 

In plaats van een bezoek aan mijn behandelaar, heb ik een (beeld)belconsult gehad. Wat betekent dit voor de administratie?

 • Voor onze administratie staat een belconsult gelijk aan een polikliniekbezoek. Of u (beeld)belt met de arts of langskomt op het spreekuur, heeft geen invloed op de totale kosten van een behandeling. Wel kan het gebeuren dat u op de rekening van uw zorgverzekeraar bij het activiteitenoverzicht een 'eerste polikliniekbezoek' of een 'herhaalpolikliniekbezoek' ziet staan, terwijl u niet in het ziekenhuis geweest bent maar met de arts gebeld heeft. Belconsulten blijven om administratieve reden geregistreerd staan als een bezoek. Dit heeft voor u geen gevolgen.

Is het veilig in het ziekenhuis?

 • Wij doen er alles aan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het aantal mensen in het ziekenhuis is beperkt. De routes zijn zo gekozen dat mensen elkaar zo weinig mogelijk tegenkomen en afstand kunnen bewaren. Patiënten en bezoekers met koorts en/of griepklachten worden vóór hun bezoek uitgefilterd. Als iedereen hieraan meewerkt, is het ziekenhuis een veilige omgeving. 
 • Onze zorgmedewerkers monitoren steeds hun eigen gezondheid. Zij passen zorgvuldig de normale regels toe voor (hand-)hygiëne en blijven zo veel mogelijk op afstand. Bij onderzoeken en behandelingen dragen zij beschermingsmiddelen volgens protocol.
 • Onze medewerkers dragen een medisch mondkapje en spatbril wanneer zij in contact zijn met patiënten met (verdenking op) COVID-19. In openbare ruimtes en als de 1,5 meter binnen het ziekenhuis niet aangehouden kan worden, dan dragen alle medewerkers een faceshield. Dit is een plastic schild voor het gezicht.
 • Wij vragen alle patiënten en bezoekers om een mondkapje te dragen. 

Kan ik met mijn (acute) gezondheidsklachten beter wachten tot de coronadrukte voorbij is?

 • Nee! Als u of uw naaste te maken krijgt met plotselinge ziekte, of bijvoorbeeld pijn op de borst of uitvalsverschijnselen, bel dan 112 of uw huisarts (of Huisartsenpost) zoals u dat normaal ook zou doen. Zij beoordelen via hun eigen methode of u direct hulp nodig heeft. Stel uw telefoontje niet uit omdat u denkt dat zorgverleners het te druk voor u hebben.
 • Zijn er andere veranderingen in uw gezondheid waarover u zich zorgen maakt, maak dan een afspraak op het spreekuur van uw huisarts. Stel uw telefoontje niet uit omdat u denkt dat zorgverleners het te druk voor u hebben.

Ik wil graag meer informatie over het coronavirus (COVID-19)

 • Daarvoor verwijzen wij u graag naar de website van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19.
 • U kunt ook bellen naar het landelijke publieksnummer 0800-1351. 

Waar kan ik terecht met zorgen of stress vanwege het coronavirus?

Kan ik als bezoeker eten in het ziekenhuis?

 • Het restaurant op de locatie Dordwijk is voorlopig alleen toegankelijk voor medewerkers van het ziekenhuis en organisaties die in het ziekenhuis gevestigd zijn, op vertoon van hun personeelspas.
 • Patiënten en bezoekers kunnen op de locatie Dordwijk terecht in de Aspretto-koffiecorner in de centrale hal voor het afhalen van snacks en dranken. U kunt deze eventueel opeten/drinken in het wachtgedeelte van de hal. De openingstijden zijn op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag en zondag van 10.00 tot 20.00 uur. In het weekeinde heeft de koffiecorner een uitgebreider assortiment.
 • Op het voorplein van de locatie Dordwijk is AH to go geopend op doordeweekse dagen van 7.30 tot 19.00 uur. 
 • Op de locatie Zwijndrecht is het restaurant in de hal voor iedereen geopend, op doordeweekse dagen van 7.30 tot 17.00 uur. 

Gaat mijn informatiebijeenkomst, patiënten- of lotgenotenavond door?

 • Wegens de beperkingen die de rijksoverheid oplegt, zijn de meeste groepsbijeenkomsten tot nader order afgelast. Kijk op onze website en/of neem contact op met de afdeling die een bijeenkomst organiseert, om te vragen of het doorgaat en zo ja, hoe.  

Ik heb een mail gekregen van het ziekenhuis waarin om gegevens wordt gevraagd, is die echt?

 • Ja deze e-mail is echt van het ziekenhuis. Wij vragen regelmatig aan patiënten of zij hun gegevens willen controleren en/of aanvullen in het patiëntenportaal MijnASz. Dit doen wij zowel op de poliklinieken als per e-mail. Dit kan door op www.mijnasz.nl in te loggen met DigiD. Deze omgeving is beschermd en veilig. Krijgt u een mail waarin wordt verzocht om ergens op door te klikken of een bijlage te openen, doe dit dan niet!  

Wat kan ik zelf doen om mijn conditie op peil te houden?

 • Bewegings- en ademhalingsoefeningen zijn voor iedereen goed! Ze helpen bij het herstel tijdens en na een ziekenhuisopname. Ook bij het voorkomen en genezen van een longontsteking zijn oefeningen erg belangrijk. Wij helpen u graag om - thuis of in het ziekenhuis - fit te blijven met deze vijf instructiefilmpjes over bewegen en ademen.  

Ik ben verpleegkundige, kan ik helpen?

 • Bent u IC-verpleegkundige met recente ziekenhuiservaring (maximaal vijf jaar geleden) en een geldige BIG-registratie? Dan kunnen we u op korte of middellange termijn nodig hebben voor versterking. Vul dit formulier in zodat wij kunnen bekijken of er een match is. U krijgt daarna verder bericht vanuit de afdeling Personeel & Organisatie. Bedankt dat u wilt helpen!
 

Wat kan ik doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?

 • Desinfecteer uw handen of was ze goed met water en zeep voor uw bezoek. In de ziekenhuishal staat een zuil met desinfectiemiddel. Bekijk hier hoe u het beste uw handen kunt wassen.  
 • Hoest en nies in uw elleboog of wegwerpzakdoek en gooi de zakdoek na gebruik meteen weg. 
 • Houd steeds anderhalve meter afstand tot andere mensen en ga niet in groepen staan of zitten.

Ik zoek specifieke informatie over het specialisme waar ik onder behandeling ben in relatie tot het coronavirus.

Klik op onderstaande aandoeningen voor meer informatie:

Wij danken iedereen voor het begrip en de medewerking. We hopen dat we het virus snel samen onder controle krijgen en houden!

U bent nu hier

MijnASzBelangrijke informatie voor patiënten en bezoekers in verband met het coronavirus
Naar boven